ดร.แหลมไทย พู่วณิชย์, ดร.สมนึก ผ่องใส
ReadyPlanet.com
กำหนดการเรียนฝึกอบรม
การชำระค่าเรียนอบรม
การสั่งซื้อหนังสือ-ซีดี
ผู้เชี่ยวชาญการสั่งจิตฯบำบัด
bulletคำบอกเล่าจากผู้เข้าเรียนฝึกอบรม
bulletกรรมการบริหาร
dot
คณะอาจารย์วิทยากร
dot
bulletDr. Naret Luanpairin
bulletอ.ไกรณพงศ์ วิภพบวรวงศ์
bulletอ.ดร. มนตรี ธีรธรรมพิพัฒน์
bulletดร.พิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ
bulletอ.นัญนิภาณัฐ จีรานุโกศล
bulletอ.สุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์
bulletอ.ธรรมราช วงค์สุยะ
bulletอ.จักรกฤษณ์ ศักดิ์สุวรรณ
bulletอ.ทวิช พันธุสุขเจริญ
bulletอ.ปนัดดา วิรัชนิดากุล
bulletอ.วรพงษ์ สอนสะอาด
bulletอ. ธนกร โชติธรรมธนากร
dot
หลักสูตรการฝึกอบรม
dot
bulletหลักสูตรพลังจิตใต้สำนึกชั้นต้น
bulletหลักสูตรพลังจิตใต้สำนึกชั้นกลาง
bulletหลักสูตรพลังจิตใต้สำนึกชั้นสูง
bulletหลักสูตรนักสั่งจิตบำบัดมืออาชีพ
bulletหลักสูตร NLP Practitioner
bulletหลักสูตร NLP Master Practitioner
bulletหลักสูตรพลังจิตใต้สำนึกเยาวชน
dot
บทความและอื่นๆ
dot
bulletประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
bulletNLPความหมายและประโยชน์
bulletTestimonial - เกียรติบัตร
bulletบทเรียนแง่คิดสำหรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
bulletร่วมประชุม World Forum Federation 2012 London
bulletแผนที่ สถานที่จัดการฝึกอบรม
bulletรวมภาพการบรรยายและอบรม
bulletความแตกต่างของคอร์สNLPและคอร์สพลังจิตใต้สำนึก
bulletจรรยาบรรณ นักสั่งจิตบำบัด
bulletพลังที่มีอำนาจมากที่สุดในจักรวาล
bulletภาพในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ทางจิตนานาชาติ
bulletสมองซีกซ้ายและซีกขวา
bulletWhat you will achieve-สิ่งที่ท่านจะประสบความสำเร็จ
bulletเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับ " การสะกดจิต "
bulletสั่งจิตแก้ปัญหา 100 เรื่อง
bulletบทสวดพระพุทธคุณ
bulletการสำรวจตรวจสอบการดำเนินชีวิตส่วนตัว
bullet15เรื่องที่สูญเสียเวลาและพลังงานชีวิต
bulletการสั่งจิตด้วยวิธี NLP
bulletโปรแกรมจิตใต้สำนึกสู่ความสำเร็จ
bulletพลังอำนาจแห่งจินตนาการ
bulletสั่งจิตเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
bulletความสำคัญของการหายใจกับการสั่งจิตบำบัด
bulletน้องณัฐไม่เขียนหนังสือ
bulletความสัมพันธ์ของจิตสำนึกและจิตใต้สำนึก
bulletนิยามของจิต
bulletสั่งจิต-ศาสตร์ลึกลับ
bulletบำบัดมะเร็งด้วยศาสตร์องค์รวม
bulletกุญแจสู่ความสำเร็จ
bulletคิดเช่นไรชีวิตก็เป็นเช่นนั้น
bulletพลังจิตอำนาจแม่เหล็ก
bulletสั่งจิตฯ สู่นิพพาน
bulletบทสวดอธิษฐานจิต อโหสิกรรม
bulletTHE TOP SECRET : สุดยอดความลับของจักรวาล
dot
Newsletter

dot
dot
Helpful & Useful Links
dot
bulletโรงเรียนของหนู
bulletมูลนิธิเด็ก
bulletมูลนิธิช่วยเด็กยากจน
bulletสถาบันวิทยาศาสตร์ทางจิต
bulletชมรมจิตวิทยาสมาธิ
bulletมูลนิธิเด็กกำพร้าบ้านโสสะ
bulletมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
bulletมูลนิธิเด็กโสสะ
bulletมูลนิธิบ้านนกขมิ้น
bulletสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ
bulletมูลนิธิดวงประทีป
bulletบริจาคช่วยเหลือผู้ลี้ภัย
bulletชุมชนการให้เพื่อคนไทย
bulletวัดพระบาทน้ำพุ
bulletมูลนิธิชัยพฤกษ์-ช่วยเหลือเด็ก
bulletimdha.com
bulletiact.org
bulletinfinityinst.com
bulletcaliforniainstitute.net


ตรวจสถานะสิ่งของส่งไปรษณีย์

ประกันภัยรถยนต์

เพิ่มเพื่อน


กรรมการบริหาร

 

 กรรมการบริหาร และที่ปรึกษา

 

 

 

ดร.แหลมไทย พู่วณิชย์    

 

 

       

วัน/เดือน/ปีเกิด :       7 สิงหาคม พ.ศ.2504

อายุ  :       54 ปี         สัญชาติ      :    ไทย

 คุณวุฒิการศึกษา

•   ปริญญาเอก   :      ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

•   ปริญญาโท    :      วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2536

•   ปริญญาตรี    :       วท.บ. (สถิติ)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2529

 ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน        :       นักวิขาการอิสระ

พ.ศ.2531-2534      :   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

 

ประสบการณ์การทำงาน      :       ประสบการณ์ 24 ปี ในงานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผล โครงการงานที่ปรึกษาในสาขาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์โครงการทางเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์การลงทุน การวิเคราะห์การจัดเก็บค่าธรรมเนียม และการวิเคราะห์ข้อมูลทาง เศรษฐกิจ-สังคม

พ.ศ.2554-พ.ศ.2555   

(1/2554-2555)

ชื่อโครงการ  โครงการสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหมู่ที่ 2

                 3  7 และ 8  ตำบลหน้าสตน  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตำแหน่ง      ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การลงทุน และเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 

พ.ศ.2552-พ.ศ.2553

(1/2552-2553)

ชื่อโครงการ  โครงการศึกษาความเหมาะสมด้านการลงทุนของโครงการทางพิเศษ

                 สายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

ตำแหน่ง      ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน

โครงการโดย  -

 

พ.ศ.2551-พ.ศ.2552

(1/2551-2552)

ชื่อโครงการ  โครงการศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด ปตร.วังอิทก และ

                 ปรับปรุงแม่น้ำยม (ท้ายฝายบ้านกงถึงบ้านวังอิทก จังหวัดพิษณุโลก

ตำแหน่ง      ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์

โครงการโดย  -

 

พ.ศ.2550-พ.ศ.2552

(1/2550-2552)

ชื่อโครงการ  โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วม

                 จัดการน้ำของราษฎรลำน้ำแคววังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ตำแหน่ง      ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์

โครงการโดย  -

 

พ.ศ.2549-พ.ศ.2550

(1/2549-2550)

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวบนเกาะสมุย เกาะพะงัน

                 และเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี

ตำแหน่ง      ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ-สังคม และองค์กร

โครงการโดย  -

พ.ศ.2548-พ.ศ.2549

(1/2548-2549)

ชื่อโครงการ  โครงการการศึกษาความเหมาะสม และสำรวจออกแบบรายละเอียด โครงการ

                 อ่างเก็บน้ำห้วยลำเซ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

ตำแหน่ง      ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์

โครงการโดย กรมชลประทาน

(2/2548-2549)

ชื่อโครงการ  โครงการศึกษาทบทวนความเหมาะสม การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ

                 สำรวจออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยศอก อ.ด่านซ้าย จ.เลย

ตำแหน่ง      ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์

โครงการโดย กรมชลประทาน

 

พ.ศ.2547

(1/2547)

ชื่อโครงการ  โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง

                 ระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

ตำแหน่ง      ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์-การเงิน

โครงการโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(2/2547)

ชื่อโครงการ  โครงการอุตสาหกรรมฮาลาล การนิคมอุตสาหกรรม

ตำแหน่ง      ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์-การเงิน

โครงการโดย  -

(3/2547)

ชื่อโครงการ  โครงการติดตามและประเมินผลเพื่อการพัฒนาการใช้ระบบประจุแบตเตอรี่

                ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

ตำแหน่ง      ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์-การเงิน

โครงการโดย  -

(4/2547)

ชื่อโครงการ  โครงการผลิตก๊าซชีวะภาพจากน้ำเสีย

ตำแหน่ง      ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์-การเงิน

โครงการโดย บริษัทโชติวัฒน์ จังหวัดสงขลา

(5/2547)

ชื่อโครงการ  โครงการการจัดทำฐานข้อมูลก๊าซชีวะภาพ

ตำแหน่ง      ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์-การเงิน

โครงการโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

 

 พ.ศ.2546-พ.ศ.2547

(1/2546-2547)

ชื่อโครงการ  โครงการศึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยชุมชน

                 และขยะมูลฝอยอันตรายชุมชนระดับประเทศ

ตำแหน่ง      ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์-การเงิน

โครงการโดย  -

(2/2546-2547)

ชื่อโครงการ  โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง

                 ระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

ตำแหน่ง      ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์-การเงิน

โครงการโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(3/2546-2547)

ชื่อโครงการ  โครงการการผลิตน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานเหลือทิ้งระยะ

                 ที่ 2

ตำแหน่ง      ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์-การเงิน

โครงการโดย  -

 

พ.ศ.2545-พ.ศ.2546

(1/2545-2546)

ชื่อโครงการ  โครงการการผลิตน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานเหลือทิ้ง

                 ระยะที่ 1

ตำแหน่ง      ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์-การเงิน

โครงการโดย  -

(2/2545-2546)

ชื่อโครงการ  โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง

                 ระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

ตำแหน่ง      ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์-การเงิน

โครงการโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(3/2545-2546)

ชื่อโครงการ  โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง

                 ระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

ตำแหน่ง      ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์-การเงิน

โครงการโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

(4/2545-2546)

ชื่อโครงการ  โครงการศึกษาออกแบบถังหมักปุ๋ยกรณีบ้านเรือนและแหล่งท่องเที่ยวระยะ

                 ที่ 2

ตำแหน่ง      ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์-การเงิน

โครงการโดย -

พ.ศ.2545-พ.ศ.2546

(5/2545-2546)

ชื่อโครงการ  โครงการศึกษาแผนหลักของการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำภาคตะวันออก

ตำแหน่ง      ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์-การเงิน

โครงการโดย  -

 

พ.ศ.2543-พ.ศ.2544

(1/2543-2544)

ชื่อโครงการ  โครงการรถไฟฟ้ามหานคร

ตำแหน่ง      ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์-การเงิน

โครงการโดย  -

(2/2543-2544)

ชื่อโครงการ  โครงการศึกษาออกแบบถังหมักปุ๋ยกรณีบ้านเรือนและแหล่งท่องเที่ยว

                  ระยะที่ 1

ตำแหน่ง      ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์-การเงิน

โครงการโดย  -

(2/2543-2544)

ชื่อโครงการ  โครงการศึกษาความเหมาะสมท่าเทียบเรืออเนกประสงค์อำเภอดอนสัก

                จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตำแหน่ง      ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์-การเงิน

โครงการโดย  -

 

พ.ศ.2542-พ.ศ.2543

(1/2542-2543)

ชื่อโครงการ  โครงการศึกษาความเหมาะสมท่าเทียบเรืออเนกประสงค์จังหวัดพังงา

ตำแหน่ง      ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์-การเงิน

โครงการโดย กรมเจ้าท่า

(2/2542-2543)

ชื่อโครงการ  โครงการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นโครงการปรับปรุงตลาดสด และท่า

                เทียบเรือ เทศบาลเมืองกระบี่

ตำแหน่ง      ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์-การเงิน และผู้จัดการโครงการ

โครงการโดย กองประสานการพัฒนาเมือง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

                 แห่งชาติ

 

พ.ศ.2541-พ.ศ.2542

(1/2541-2542)

ชื่อโครงการ  โครงการสำรวจและออกแบบระบบระบายน้ำในพื้นที่เขตบึงกุ่ม

ตำแหน่ง      ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์-การเงิน

โครงการโดย สำนักระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

 

พ.ศ.2540-พ.ศ.2544

(1/2540-2544)

ชื่อโครงการ  โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการกก-อิง-น่าน

ตำแหน่ง      ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์-การเงิน

โครงการโดย -

(2/2540-2544)

ชื่อโครงการ  โครงการศึกษาความเหมาะสมระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัด

                 ชัยนาท

ตำแหน่ง      ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์-การเงิน

โครงการโดย -

(3/2540-2544)

ชื่อโครงการ  โครงการออกแบบรายละเอียดระบบจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

                 เทศบาลตำบลอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร

ตำแหน่ง      ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์-การเงิน

โครงการโดย  -

(4/2540-2544)

ชื่อโครงการ  โครงการศึกษาความเหมาะสมระบบป้องกันน้ำท่วม จังหวัดนนทบุรี

ตำแหน่ง      ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์-การเงิน

โครงการโดย  -

 

พ.ศ.2540-พ.ศ.2541

(1/2540-2541)

ชื่อโครงการ  โครงการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูระบายน้ำ

                แม่น้ำท่าจีน

ตำแหน่ง      ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์-การเงิน

โครงการโดย -

(2/2540-2541)

ชื่อโครงการ  โครงการจัดหาน้ำสะอาดสำหรับชุมชนฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร

ตำแหน่ง      ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์-การเงิน

โครงการโดย -

 

พ.ศ.2538-พ.ศ.2540

(1/2538-2540)

ชื่อโครงการ  โครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำใส

                น้อย-ใสใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี

ตำแหน่ง      ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์-การเงิน

โครงการโดย -

(2/2538-2540)

ชื่อโครงการ  โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยสำหรับ

                 ชุมชนฝั่งทะเลตะวันออก

ตำแหน่ง      ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์-การเงิน

โครงการโดย -

(3/2538-2540)

ชื่อโครงการ  โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและจัดลำดับความสำคัญการลงทุน

                 เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรสาคร

ตำแหน่ง      ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์-การเงิน

โครงการโดย  -

(4/2538-2540)

ชื่อโครงการ  โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดก่อสร้างระบบ

                รวบรวมน้ำเสียสุขาภิบาลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ตำแหน่ง      ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์-การเงิน

โครงการโดย  -

 

พ.ศ.2537-พ.ศ.2538

(1/2537-2538)

ชื่อโครงการ  โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการเขื่อนป่าสัก

ตำแหน่ง      ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์-การเงิน

โครงการโดย -

(2/2537-2538)

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาลุ่มน้ำนครนายกตอนบน จังหวัดนครนายก

ตำแหน่ง      ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์-การเงิน

โครงการโดย -

(3/2537-2538)

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตำแหน่ง      นักเศรษฐศาสตร์-การเงิน

โครงการโดย -

 

พ.ศ.2537-พ.ศ.2538

(4/2537-2538)

ชื่อโครงการ  โครงการศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งศูนย์กำจัดมูลฝอยสำหรับชุมชนชายฝั่ง

                ทะเลตะวันออก 5 จังหวัด

ตำแหน่ง      นักเศรษฐศาสตร์-การเงิน

โครงการโดย กรมควบคุมมลพิษ

(5/2537-2538)

ชื่อโครงการ  โครงการศึกษาความเหมาะสมของการกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ 8

                สุขาภิบาล จังหวัดปทุมธานี

ตำแหน่ง      ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์-การเงิน

โครงการโดย -

(6/2537-2538)

ชื่อโครงการ  โครงการ Thailand Water Privatization Project ของการประปาส่วน

                ภูมิภาค

ตำแหน่ง      ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์-การเงิน

โครงการโดย -

(7/2537-2538)

ชื่อโครงการ  งานจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ

                โครงการนำร่อง

ตำแหน่ง      นักเศรษฐศาสตร์-การเงิน

โครงการโดย กรมควบคุมมลพิษ

(8/2537-2538)

ชื่อโครงการ  โครงการน้ำเสียสิงห์บุรี-ชัยนาท

ตำแหน่ง      นักเศรษฐศาสตร์-การเงิน

โครงการโดย กรมโยธาธิการ

 

พ.ศ.2535-พ.ศ.2536

(1/2535-2536)

ชื่อโครงการ  โครงการชลประทานน้ำก่ำตอนล่าง จังหวัดนครพนม

ตำแหน่ง      นักเศรษฐศาสตร์-การเงิน

โครงการโดย -

(2/2535-2536)

ชื่อโครงการ  โครงการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย บริเวณพื้นที่เทศบาลเมืองระยอง

ตำแหน่ง      นักเศรษฐศาสตร์-การเงิน

โครงการโดย กรมโยธาธิการ

 

พ.ศ.2535-พ.ศ.2536

(3/2535-2536)

ชื่อโครงการ  โครงการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและระบบระบายน้ำบริเวณพื้นที่เร่งด่วน

                เทศบาลตำบลชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ

                พื้นที่ด้านตะวันตกของเกาะภูเก็ต

ตำแหน่ง      นักเศรษฐศาสตร์-การเงิน

โครงการโดย กรมโยธาธิการ

(4/2535-2536)

ชื่อโครงการ  โครงการป้องกันน้ำท่วม ระบบระบายน้ำฝน ระบบระบายน้ำเสีย และระบบ

                บำบัดน้ำเสีย จังหวัดนนทบุรี

ตำแหน่ง      นักเศรษฐศาสตร์-การเงิน

โครงการโดย กรมโยธาธิการ

 

พ.ศ.2531-พ.ศ.2534

(1/2531-2534)

ชื่อโครงการ  โครงการการวางแผนการใช้ทรัพยากรชายฝั่งแบบยั่งยืน กรณีศึกษาที่อำเภอ

                ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตำแหน่ง      ผู้ช่วยนักวิจัย

โครงการโดย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

(2/2531-2534)

ชื่อโครงการ  โครงการอีสานเขียว โดยทำงานในโครงการย่อยที่เกี่ยวกับการศึกษาความ

                เป็นไปได้ของการปลูกยางพารา

ตำแหน่ง      ผู้ช่วยนักวิจัย

โครงการโดย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

(3/2531-2534)

ชื่อโครงการ  โครงการศักยภาพของอุตสาหกรรมการเกษตร

ตำแหน่ง      ผู้ช่วยนักวิจัย

โครงการโดย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์