พลังอำนาจแห่งจินตนาการ
ReadyPlanet.com
กำหนดการเรียนฝึกอบรม
การชำระค่าเรียนอบรม
การสั่งซื้อหนังสือ-ซีดี
ผู้เชี่ยวชาญการสั่งจิตฯบำบัด
bulletคำบอกเล่าจากผู้เข้าเรียนฝึกอบรม
bulletกรรมการบริหาร
dot
คณะอาจารย์วิทยากร
dot
bulletDr. Naret Luanpairin
bulletอ.ไกรณพงศ์ วิภพบวรวงศ์
bulletอ.ดร. มนตรี ธีรธรรมพิพัฒน์
bulletดร.พิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ
bulletอ.นัญนิภาณัฐ จีรานุโกศล
bulletอ.สุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์
bulletอ.ธรรมราช วงค์สุยะ
bulletอ.จักรกฤษณ์ ศักดิ์สุวรรณ
bulletอ.ทวิช พันธุสุขเจริญ
bulletอ.ปนัดดา วิรัชนิดากุล
bulletอ.วรพงษ์ สอนสะอาด
bulletอ. ธนกร โชติธรรมธนากร
dot
หลักสูตรการฝึกอบรม
dot
bulletหลักสูตรพลังจิตใต้สำนึกชั้นต้น
bulletหลักสูตรพลังจิตใต้สำนึกชั้นกลาง
bulletหลักสูตรพลังจิตใต้สำนึกชั้นสูง
bulletหลักสูตรนักสั่งจิตบำบัดมืออาชีพ
bulletหลักสูตร NLP Practitioner
bulletหลักสูตร NLP Master Practitioner
bulletหลักสูตรพลังจิตใต้สำนึกเยาวชน
dot
บทความและอื่นๆ
dot
bulletประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
bulletNLPความหมายและประโยชน์
bulletTestimonial - เกียรติบัตร
bulletบทเรียนแง่คิดสำหรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
bulletร่วมประชุม World Forum Federation 2012 London
bulletแผนที่ สถานที่จัดการฝึกอบรม
bulletรวมภาพการบรรยายและอบรม
bulletความแตกต่างของคอร์สNLPและคอร์สพลังจิตใต้สำนึก
bulletจรรยาบรรณ นักสั่งจิตบำบัด
bulletพลังที่มีอำนาจมากที่สุดในจักรวาล
bulletภาพในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ทางจิตนานาชาติ
bulletสมองซีกซ้ายและซีกขวา
bulletWhat you will achieve-สิ่งที่ท่านจะประสบความสำเร็จ
bulletเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับ " การสะกดจิต "
bulletสั่งจิตแก้ปัญหา 100 เรื่อง
bulletบทสวดพระพุทธคุณ
bulletการสำรวจตรวจสอบการดำเนินชีวิตส่วนตัว
bullet15เรื่องที่สูญเสียเวลาและพลังงานชีวิต
bulletการสั่งจิตด้วยวิธี NLP
bulletโปรแกรมจิตใต้สำนึกสู่ความสำเร็จ
bulletพลังอำนาจแห่งจินตนาการ
bulletสั่งจิตเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
bulletความสำคัญของการหายใจกับการสั่งจิตบำบัด
bulletน้องณัฐไม่เขียนหนังสือ
bulletความสัมพันธ์ของจิตสำนึกและจิตใต้สำนึก
bulletนิยามของจิต
bulletสั่งจิต-ศาสตร์ลึกลับ
bulletบำบัดมะเร็งด้วยศาสตร์องค์รวม
bulletกุญแจสู่ความสำเร็จ
bulletคิดเช่นไรชีวิตก็เป็นเช่นนั้น
bulletพลังจิตอำนาจแม่เหล็ก
bulletสั่งจิตฯ สู่นิพพาน
bulletบทสวดอธิษฐานจิต อโหสิกรรม
bulletTHE TOP SECRET : สุดยอดความลับของจักรวาล
dot
Newsletter

dot
dot
Helpful & Useful Links
dot
bulletโรงเรียนของหนู
bulletมูลนิธิเด็ก
bulletมูลนิธิช่วยเด็กยากจน
bulletสถาบันวิทยาศาสตร์ทางจิต
bulletชมรมจิตวิทยาสมาธิ
bulletมูลนิธิเด็กกำพร้าบ้านโสสะ
bulletมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
bulletมูลนิธิเด็กโสสะ
bulletมูลนิธิบ้านนกขมิ้น
bulletสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ
bulletมูลนิธิดวงประทีป
bulletบริจาคช่วยเหลือผู้ลี้ภัย
bulletชุมชนการให้เพื่อคนไทย
bulletวัดพระบาทน้ำพุ
bulletมูลนิธิชัยพฤกษ์-ช่วยเหลือเด็ก
bulletimdha.com
bulletiact.org
bulletinfinityinst.com
bulletcaliforniainstitute.net


ตรวจสถานะสิ่งของส่งไปรษณีย์

ประกันภัยรถยนต์

เพิ่มเพื่อน


พลังอำนาจแห่งจินตนาการ

พลังอำนาจแห่งจินตนาการ

 

     จินตนาการ คือความสามารถในการสร้างภาพด้วยจิตตามความคิดที่ปรารถนาจะให้เกิดขึ้น เป็นภาพของ

เหตุการณ์ สิ่งของ สถานที่หรือบุคคลที่ได้เคยเห็น เคยพบหรือเคยไปมาก่อนในอดีต โดยอาศัยสมองหรือจิต

ใต้สำนึกที่ได้เคยจดจำไว้ มนุษย์เราทุกคนมีความสามารถที่จะสร้างจินตนาการหรือจิตภาพได้ อาจจะต่างกันที่

สามารถจะสร้างจินตนาการให้เห็นด้วยตาได้เร็วหรือช้า ได้ชัดเจนหรือได้เพียงพร่ามัวเท่านั้น
    การจินตนาการ ถือเป็นความสามารถของผู้ที่มีประสบการอย่างหนึ่ง ที่ได้เคยสะสมภาพเหตุการณ์ สภาวการณ์

และสถานการณ์ต่างๆ ที่ตนได้เคยประสบมาตลอดชีวิตจนถึงปัจจุบัน จิตใต้สำนึกได้บันทึกไว้ทั้งหมด ไม่ว่าจะ

เป็นความพึงพอใจ ความไม่พอใจ ความเศร้าใจ ความดีใจ ความท้อใจ ความแค้นใจ ความอิจฉาริษยา ความ

ผิดหวัง ความสมหวัง ความล้มเหลว ความสำเร็จ ความทุกข์ใจและความสุขใจ
    เมื่อท่านรู้วิธีสร้างจินตนาการ ท่านสามารถจะเดินท่องเที่ยวไปได้ทั่วโลกโดยปราศจากอุปสรรค รู้สึกว่าตน

เองมีอิสรเสรีภาพอย่างเต็มบริบูรณ์ไม่มีใครผู้ใดจะกีดกั้นและขัดขวางได้ สามรถสร้างจินตนาการให้ประสาท

ได้สัมผัสกับ รูป รส กลิ่น เสียง เหมือนจริงทุกประการ
     ผู้ได้ที่ได้เรียนรู้หลักการหรือวิธีการสร้างจินตนาการอย่างมีประสิทธิภาพ หรือที่เรียกว่า “สร้างสรรค์ ให้

ชีวิตประสบความสุขความสำเร็จได้ในชีวิตนี้ ไม่ต้องรอชีวิตในอนาคตหรือชาติหน้า” จินตนาการ เป็นพลัง

อำนาจที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษาเล่าเรียน การทำงาน ทำธุรกิจของท่านให้ประสบ

ความสุขและความสำเร็จได้
     แต่น่าเสียดายและน่าสงสารที่มีคนเป็นจำนวนมาก ไม่เคยรู้วิธีการสร้างจินตนาการเลย ทั้งๆ ที่เคยสร้างจิตนา

การมาแล้วหลายอย่างหลายเรื่องโดยไม่รู้ตัว ไม่ได้ตั้งใจ แต่เป็นไปตามธรรมชาติของความคิดและของจิต

สร้างไปอย่างปราศจากความปรารถนาที่จะให้เกิดเป็นจริงแก่ตนเอง แก่สามี ภรรยา ลูก และบุคคลที่รักใน

ครอบครัว แต่ที่ร้ายก็คือเขากลับไปสร้างจินตนาการในทางลบ ในทางทำลาย เป็นการสร้างอุปสรรคความเดือด

ร้อนให้เกิดแก่ตนเองและบุคคลในครอบครัว
    ดังนั้น เราจึงควรคิดสร้างจินตนาการแต่ด้านบวก ด้านดี ด้านสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเพื่อตนเองหรือผู้อื่น ความ

คิดเช่นนี้ จะก่อให้เกิดผลดีทั้งแก่ตนเอง บุคคลในครอบครัว ผู้ร่วมงานและบุคคลในสังคม แต่ถ้าคิดสร้างจิตนา

การด้านลบ ด้านร้าย ด้านทำลาย ผลแห่งความคิดและจินตนาการเช่นนี้จะกระทำให้ตนเองประสบแต่ปัญหา

ความทุกข์ยากลำบากอย่างไม่มีที่สิ้นสุด มโน-ภาพหรือจินตนาการที่สร้างขึ้นในทางลบ ไม่ว่าจะเป็นไปโดย

ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตาม ล้วนทำลายตนเองและบุคคลในครอบครัวทั้งสิ้น
    บุคคลที่ประสบความสุขและความสำเร็จในชีวิตล้วนเป็นผู้ที่สร้างจิตนา-การเป็น สร้างจินตนาการในเชิง

สร้างสรรค์ สร้างจินตนาการอย่างมั่นคง โดยไม่หยุด และกระทำการดำเนินเป้าหมายที่ตนปรารถนา ตามจิตนา

การที่มุ่งแน่วแน่ ไม่คลอนแคลน ไม่จับจด ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง ดำเนินชีวิตตามจินตนาการอย่างต่อเนื่องสม่ำ

เสมอ แน่นอนเขาเหล่านั้นจึงประสบความสำเร็จจะขอยกตัวอย่างให้ท่านดูเป็นตัวอย่าง เช่น 


ดังนั้น เราจึงควรคิดสร้าง
จินตนาการแต่ด้านบวก
ด้านดี ด้านสร้างสรรค์
ไม่ว่าจะเพื่อตนเองหรือผู้อื่น
ความคิดเช่นนี้ จะก่อให้เกิด
ผลดีทั้งแก่ตนเอง บุคคล
ในครอบครัว ผู้ร่วมงาน
และบุคคลในสังคม

1. ท่านมหาตมะคานธี ท่านจินตนาการถึงแผนการของท่านว่าต้องสำเร็จ พ้นจากการปกครองของอังกฤษ
2. ประธานาธิบดีลินคอล์น ท่านจิตานาการว่า ตนต้องเป็นที่ยอมรับ ไม่เพียงแต่พรรคพวกเพื่อนฝูง แต่
ประชาชนทั่วไปต้องยอมรับให้ท่านเป็นประธานาธิบดี
3. นักประดิษฐ์ โธมัส เอดิสัน แม้เรียนน้อย แต่จินตนาการยอดเยี่ม เห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น ทำตามที่เขาจินต
นาการว่าต้องเป็นไปได้ ในที่สุดก็เป็นไปได้ นั่นคือไฟฟ้าที่เราใช้ได้
4. นักแต่งเพลงหรือทำนองเพลงที่มีชื่อเสียง ต่างล้วนเป็นนักจินตนาการที่สร้างสรรค์ด้วยกันทั้งนั้น
5. นักประพันธ์ทั้งในประเทศ ที่มีชื่อเสียง แน่นอนเขาเหล่านั้น แต่งเพลงได้นับร้อยนับพัน และมีความไพเราะ
เพราะพริ้ง เพราะจินตนาการสร้างสรรค์ทั้งสิ้น


ทุกคน จงมีความคิด หรือสร้างจินตนาการในเชิงสร้างสรรค์ สร้างความคิดริเริ่มให้เป็นให้ได้ให้สำเร็จสักหนึ่ง
เรื่อง ต่อไปเขาจะสามารถสร้างจินตนาการให้เกิดความสุขและความสำเร็จในชีวิตได้เพิ่มมากขึ้น ทำให้ชีวิตของเขาเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งได้เลย
    ขอให้ท่านที่ได้อ่านบทความเรื่อง “พลังอำนาจแห่งจินตนาการ” จงเริ่มฝึกคิดสร้างจินตนาการ เป้าหมายที่ท่าน
ตั้งไว้หรือกำหนดไว้ ให้ชัดเจน จนรู้สึกสัมผัสได้ เกิดอารมณ์แห่งความชื่นชมยินดี ก็จะเกิดความสมจริงขึ้นได้อย่างแน่นอน

โดย  อ. ดร. บุญเลิศ  สายสนิท A.M.D., M.H.A., N.L.P., C.Ht
ผู้เชี่ยวชาญการสั่งจิตบำบัดทางการแพทย์และทันตกรรมนานาชาติ  USA