อ.ดร. มนตรี ธีรธรรมพิพัฒน์
ReadyPlanet.com
กำหนดการเรียนฝึกอบรม
การชำระค่าเรียนอบรม
การสั่งซื้อหนังสือ-ซีดี
ผู้เชี่ยวชาญการสั่งจิตฯบำบัด
bulletคำบอกเล่าจากผู้เข้าเรียนฝึกอบรม
bulletกรรมการบริหาร
dot
คณะอาจารย์วิทยากร
dot
bulletDr. Naret Luanpairin
bulletอ.ไกรณพงศ์ วิภพบวรวงศ์
bulletอ.ดร. มนตรี ธีรธรรมพิพัฒน์
bulletดร.พิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ
bulletอ.นัญนิภาณัฐ จีรานุโกศล
bulletอ.สุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์
bulletอ.ธรรมราช วงค์สุยะ
bulletอ.จักรกฤษณ์ ศักดิ์สุวรรณ
bulletอ.ทวิช พันธุสุขเจริญ
bulletอ.ปนัดดา วิรัชนิดากุล
bulletอ.วรพงษ์ สอนสะอาด
bulletอ. ธนกร โชติธรรมธนากร
dot
หลักสูตรการฝึกอบรม
dot
bulletหลักสูตรพลังจิตใต้สำนึกชั้นต้น
bulletหลักสูตรพลังจิตใต้สำนึกชั้นกลาง
bulletหลักสูตรพลังจิตใต้สำนึกชั้นสูง
bulletหลักสูตรนักสั่งจิตบำบัดมืออาชีพ
bulletหลักสูตร NLP Practitioner
bulletหลักสูตร NLP Master Practitioner
bulletหลักสูตรพลังจิตใต้สำนึกเยาวชน
dot
บทความและอื่นๆ
dot
bulletประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
bulletNLPความหมายและประโยชน์
bulletTestimonial - เกียรติบัตร
bulletบทเรียนแง่คิดสำหรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
bulletร่วมประชุม World Forum Federation 2012 London
bulletแผนที่ สถานที่จัดการฝึกอบรม
bulletรวมภาพการบรรยายและอบรม
bulletความแตกต่างของคอร์สNLPและคอร์สพลังจิตใต้สำนึก
bulletจรรยาบรรณ นักสั่งจิตบำบัด
bulletพลังที่มีอำนาจมากที่สุดในจักรวาล
bulletภาพในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ทางจิตนานาชาติ
bulletสมองซีกซ้ายและซีกขวา
bulletWhat you will achieve-สิ่งที่ท่านจะประสบความสำเร็จ
bulletเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับ " การสะกดจิต "
bulletสั่งจิตแก้ปัญหา 100 เรื่อง
bulletบทสวดพระพุทธคุณ
bulletการสำรวจตรวจสอบการดำเนินชีวิตส่วนตัว
bullet15เรื่องที่สูญเสียเวลาและพลังงานชีวิต
bulletการสั่งจิตด้วยวิธี NLP
bulletโปรแกรมจิตใต้สำนึกสู่ความสำเร็จ
bulletพลังอำนาจแห่งจินตนาการ
bulletสั่งจิตเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
bulletความสำคัญของการหายใจกับการสั่งจิตบำบัด
bulletน้องณัฐไม่เขียนหนังสือ
bulletความสัมพันธ์ของจิตสำนึกและจิตใต้สำนึก
bulletนิยามของจิต
bulletสั่งจิต-ศาสตร์ลึกลับ
bulletบำบัดมะเร็งด้วยศาสตร์องค์รวม
bulletกุญแจสู่ความสำเร็จ
bulletคิดเช่นไรชีวิตก็เป็นเช่นนั้น
bulletพลังจิตอำนาจแม่เหล็ก
bulletสั่งจิตฯ สู่นิพพาน
bulletบทสวดอธิษฐานจิต อโหสิกรรม
bulletTHE TOP SECRET : สุดยอดความลับของจักรวาล
dot
Newsletter

dot
dot
Helpful & Useful Links
dot
bulletโรงเรียนของหนู
bulletมูลนิธิเด็ก
bulletมูลนิธิช่วยเด็กยากจน
bulletสถาบันวิทยาศาสตร์ทางจิต
bulletชมรมจิตวิทยาสมาธิ
bulletมูลนิธิเด็กกำพร้าบ้านโสสะ
bulletมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
bulletมูลนิธิเด็กโสสะ
bulletมูลนิธิบ้านนกขมิ้น
bulletสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ
bulletมูลนิธิดวงประทีป
bulletบริจาคช่วยเหลือผู้ลี้ภัย
bulletชุมชนการให้เพื่อคนไทย
bulletวัดพระบาทน้ำพุ
bulletมูลนิธิชัยพฤกษ์-ช่วยเหลือเด็ก
bulletimdha.com
bulletiact.org
bulletinfinityinst.com
bulletcaliforniainstitute.net


ตรวจสถานะสิ่งของส่งไปรษณีย์

ประกันภัยรถยนต์

เพิ่มเพื่อน


อ.ดร. มนตรี ธีรธรรมพิพัฒน์

 

อ. ดร. มนตรี   ธีรธรรมพิพัฒน์ 

Ph.D., EFT, C.Ht.

 

สำเร็จการศึกษา : B.A. (Philosophy) จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(MCU.)  

    : M. A. (Ethical Studies) จาก มหาวิทยาลัยมหิดล (MU.)

    : Ph.D.(Philosophy) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(MCU.)  


ผลงานวิจัยระดับปริญญาโท 

วิทยานิพนธ์ เรื่อง“จริยธรรมกับภาวะผู้นำ : ศึกษาทัศนะของนักวิชาการรัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยที่มีต่อผู้นำทางการเมือง”

ผลงานวิจัยระดับปริญญาเอก 

สารนิพนธ์เรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาการเมืองอิสลาม”

สารนิพนธ์เรื่อง“การศึกษาวิเคราะห์จริยศาสตร์ทางการเมืองของพระเจ้าอโศกมหาราช”

สารนิพนธ์ เรื่อง  “การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดธรรมราชาในจักกวัตติสูตร”

วิทยานิพนธ์ เรื่อง  “แนวคิดเรื่องธรรมราชาในพุทธปรัชญาเถรวาท”

ความเชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนา

: พลังจิตในพระพุทธศาสนา, พลังความคิดกับมิติกรรม, กรรมกับการเกิดโรค, 

จิตวิญญาณกับโลกหลังความตาย, แนวคิดปรัชญาแบบตะวันออกและตะวันตก, 

ปรัชญาการเมืองในพระพุทธศาสนา, จริยศาสตร์ตะวันออกและตะวันตก, 

ปรัชญาภาษากับความเชื่อด้านพิธีกรรม, ตรรกวิทยา, 

หลักปรัชญาพื้นฐานกับการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป


ประสบการณ์และความสนใจด้านพลังจิต

-มีความสนใจด้านการฝึกสมาธิตั้งแต่อายุ 12 ขวบ 

-เคยผ่านการฝึกสมาธิ วิปัสสนากัมมัฏฐานแบบยุบหนอ-พองหนอ ฝึกสมาธิโดยด้วยบริกรรม“พุทโธ” และการฝึกสมาธิแบบโดยการเพ่งกสิณ โดยมีครูอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านเป็นสอนหรือควบคุมในการปฏิบัติ

                 -เป็นวิทยากรบรรยายการฝึกกสิณในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ทางจิต


การฝึกอบรมพลังจิตอย่างเป็นระบบ ในหลักสูตรดังต่อไปนี้

: ประกาศนียบัตรนักบำบัดจิตใต้สำนึกชั้นสูง รุ่นที่ 7 (Hypnotherapist : C.Ht)

  จากศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึก สอนโดย อ.ดร.บุญเลิศ สายสนิท

: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Emotional Freedom Techniques : EFT

  จากศูนย์สร้างสรรค์พลังแห่งจิตวิวัฒน์  สอนโดย อ.ไกรณพงศ์ วิภพบวรวงศ์

 

ที่ทำงานปัจจุบัน  :  อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  สำนักวิชาศึกษาทั่วไป


เป็นอาจารย์ประจำรายวิชา เป็นผู้ออกแบบหลักสูตร-อำนวยการสอนและสอนด้วยตนเอง   

ในรายวิชาด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ คือ

-ปรัชญากับการดำเนินชีวิต, ศิลปะการพัฒนาชีวิต, ความคิดเชิงเหตุผล,

 การคิดกับคนรุ่นใหม่, พลังความคิดในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์, สังคม 

   การเมือง เศรษฐกิจและ ภาวะ แวดล้อม, การดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่ และจริยศาสตร์พยาบาล  

                          -เป็นอาจารย์พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย ระดับ ป.โท รปม.  ม. เกษมบัณฑิต

  -เป็นอาจารย์พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย ระดับ ป. เอก สาขาปรัชญา มจร. ฯลฯ                              

ประสบการณ์ทำงาน -เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

          -เป็นกรรมการยกร่างหลักสูตร รายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

          -เคยเป็นอนุกรรมการ ด้านการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน สำนักงานคณะกรรมการ การอดุมศึกษา (สกอ.)

          -ที่ปรึกษาและอำนวยการฝึกอบรมด้านพลังความคิดกับการสร้างศักยภาพภายในของนักธุรกิจ บริษัท แกรนด์ ไดมอนด์ ริชมุชเวิลด์ จำกัด (www.granddiamond.net)

             -2545-ปัจจุบัน เป็นบรรณาธิการหนังสือเรียนด้านพระพุทธศาสนาทุกระดับชั้น ประจำ บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด แต่งตั้งโดย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ