อ.จักรกฤษณ์ ศักดิ์สุวรรณ
ReadyPlanet.com
กำหนดการเรียนฝึกอบรม
การชำระค่าเรียนอบรม
การสั่งซื้อหนังสือ-ซีดี
ผู้เชี่ยวชาญการสั่งจิตฯบำบัด
bulletคำบอกเล่าจากผู้เข้าเรียนฝึกอบรม
bulletกรรมการบริหาร
dot
คณะอาจารย์วิทยากร
dot
bulletDr. Naret Luanpairin
bulletอ.ไกรณพงศ์ วิภพบวรวงศ์
bulletอ.ดร. มนตรี ธีรธรรมพิพัฒน์
bulletดร.พิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ
bulletอ.นัญนิภาณัฐ จีรานุโกศล
bulletอ.สุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์
bulletอ.ธรรมราช วงค์สุยะ
bulletอ.จักรกฤษณ์ ศักดิ์สุวรรณ
bulletอ.ทวิช พันธุสุขเจริญ
bulletอ.ปนัดดา วิรัชนิดากุล
bulletอ.วรพงษ์ สอนสะอาด
bulletอ. ธนกร โชติธรรมธนากร
dot
หลักสูตรการฝึกอบรม
dot
bulletหลักสูตรพลังจิตใต้สำนึกชั้นต้น
bulletหลักสูตรพลังจิตใต้สำนึกชั้นกลาง
bulletหลักสูตรพลังจิตใต้สำนึกชั้นสูง
bulletหลักสูตรนักสั่งจิตบำบัดมืออาชีพ
bulletหลักสูตร NLP Practitioner
bulletหลักสูตร NLP Master Practitioner
bulletหลักสูตรพลังจิตใต้สำนึกเยาวชน
dot
บทความและอื่นๆ
dot
bulletประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
bulletNLPความหมายและประโยชน์
bulletTestimonial - เกียรติบัตร
bulletบทเรียนแง่คิดสำหรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
bulletร่วมประชุม World Forum Federation 2012 London
bulletแผนที่ สถานที่จัดการฝึกอบรม
bulletรวมภาพการบรรยายและอบรม
bulletความแตกต่างของคอร์สNLPและคอร์สพลังจิตใต้สำนึก
bulletจรรยาบรรณ นักสั่งจิตบำบัด
bulletพลังที่มีอำนาจมากที่สุดในจักรวาล
bulletภาพในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ทางจิตนานาชาติ
bulletสมองซีกซ้ายและซีกขวา
bulletWhat you will achieve-สิ่งที่ท่านจะประสบความสำเร็จ
bulletเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับ " การสะกดจิต "
bulletสั่งจิตแก้ปัญหา 100 เรื่อง
bulletบทสวดพระพุทธคุณ
bulletการสำรวจตรวจสอบการดำเนินชีวิตส่วนตัว
bullet15เรื่องที่สูญเสียเวลาและพลังงานชีวิต
bulletการสั่งจิตด้วยวิธี NLP
bulletโปรแกรมจิตใต้สำนึกสู่ความสำเร็จ
bulletพลังอำนาจแห่งจินตนาการ
bulletสั่งจิตเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
bulletความสำคัญของการหายใจกับการสั่งจิตบำบัด
bulletน้องณัฐไม่เขียนหนังสือ
bulletความสัมพันธ์ของจิตสำนึกและจิตใต้สำนึก
bulletนิยามของจิต
bulletสั่งจิต-ศาสตร์ลึกลับ
bulletบำบัดมะเร็งด้วยศาสตร์องค์รวม
bulletกุญแจสู่ความสำเร็จ
bulletคิดเช่นไรชีวิตก็เป็นเช่นนั้น
bulletพลังจิตอำนาจแม่เหล็ก
bulletสั่งจิตฯ สู่นิพพาน
bulletบทสวดอธิษฐานจิต อโหสิกรรม
bulletTHE TOP SECRET : สุดยอดความลับของจักรวาล
dot
Newsletter

dot
dot
Helpful & Useful Links
dot
bulletโรงเรียนของหนู
bulletมูลนิธิเด็ก
bulletมูลนิธิช่วยเด็กยากจน
bulletสถาบันวิทยาศาสตร์ทางจิต
bulletชมรมจิตวิทยาสมาธิ
bulletมูลนิธิเด็กกำพร้าบ้านโสสะ
bulletมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
bulletมูลนิธิเด็กโสสะ
bulletมูลนิธิบ้านนกขมิ้น
bulletสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ
bulletมูลนิธิดวงประทีป
bulletบริจาคช่วยเหลือผู้ลี้ภัย
bulletชุมชนการให้เพื่อคนไทย
bulletวัดพระบาทน้ำพุ
bulletมูลนิธิชัยพฤกษ์-ช่วยเหลือเด็ก
bulletimdha.com
bulletiact.org
bulletinfinityinst.com
bulletcaliforniainstitute.net


ตรวจสถานะสิ่งของส่งไปรษณีย์

ประกันภัยรถยนต์

เพิ่มเพื่อน


อ.จักรกฤษณ์ ศักดิ์สุวรรณ

 

 

 

อ.จักรกฤษณ์ ศักดิ์สุวรรณ

AI NLP Coach, EFT, C.Ht.

(โค้ชต้นปาล์ม Habit Coach)

โค้ชจริตนิสัย หยั่งรู้ตัวตนเพื่อผลสำเร็จ

 

 

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี  

ศิลปศาสตรบัณฑิต   ชื่อย่อ ศศ.บ. สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ แขนงธุรกิจการบิน  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2555   ประเทศไทย

คุณวุฒิ ระดับประกาศนียบัตร

1. Certificate of  Professional Hypnotherapist  ประกาศนียบัตรนักจิตใต้สำนึกบำบัดขั้นสูง  ชื่อย่อ C.Ht

สาขา Hypnotherapy  The Center of  Research and Training Subconscious Power, 2558 Thailand


2. Certificate of  Expert Practitioner of Emotional Freedom Technique

ชื่อย่อ EFT  สาขา Clinical EFT Certifications  Mind Power Revolution and Creative Center, 2559 Thailand

3. Certificate of the Art and Science of Neuro Linguistic Programming (NLP)

ชื่อย่อ NLP  สาขา Neuro Linguistic Programming  The Center of  Research and Training Subconscious Power, 2559 Thailand


หลักสูตรอื่นๆที่ได้รับการอบรม

1. Professional Trainer วิทยากรมืออาชีพ โดย อ.ชาญ ตระการศิลป์   Wintory Training 2561

2. Etheric Body for Health พลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ โดย อ.เยาวเรศ บุนนาค 2560

3. เกมกลยุทธ์ และอ่านคนให้รู้ใจ ฉบับสามก๊ก โดย อ.เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป 2560

4. Close Sale กลยุทธ์การขาย โดย เทรนเนอร์ศักดิ์ชัย ดวงดุษดี 2560

5. FINDING LIFE PURPOSE & PASSION โดย โค้ชวาส Life University 2559

6. พฤติกรรมพยากรณ์ ทำนายอี้จิง วิชาลิ่วเหยา โดย ไทยโจวอี้ 2559

7. หลักสูตรอบรมพระวิทยากร สำนักวิปัสนาธุระ ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 2558

8. Enneagram Coach & MBTI Personal Test ศาสตร์แห่งการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ Siam Enneagram Consulting Co,Ltd. 2558

9. Advance Hypnotherapy & NLP   หลักสูตรนักสั่งจิตบำบัดขั้นสูง  ศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึก โดย ดร.บุญเลิศ สายสนิท 2558

10. Leader as Coach   หลักสูตรโค้ชชีวิต The Life Coaching Practitioner โดย ดร.วสิษฐ์ พรหมบุตร Certified of the Stakeholder Centered Coaching by Marshall Goldsmith 2558

11. เทรนด์ธุรกิจ 2020, พลังคำพูด, จิตใต้สำนึกสร้างแบรนด์ โดย อ.ไกรณพงศ์ วิภพบวรวงศ์ 2557

12. คลิกเป็นเห็นเงินล้าน V-Commerce โดย อ.วีรศักดิ์ ลิ่วลักษณ์ 2556

13. การพูดเพื่อทำหน้าที่กัลยาณมิตร โดย ดร.จอมพล สุภาพ 2555

14. Creative speaking for success by CAP Theory โดย อ.อนุสรณ์ หนองนา 2554

15. Mind Training   หลักสูตรพัฒนาจิตใจ (HOAI Thailand) โดย อาจารย์ ชิโนมิยะ ชิเกยูกิ 2553

16. DISC & Strength Finder เจาะจุดแข็ง   โดย อ.ศิริพร นิรันตรัตน์ 2553

17. เจ้าแห่งการสื่อสาร โดย โค้ชสิริลักษณ์ ตัณสิริ 2553

18. โครงการอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาทภาคฤดูร้อน ศูนย์อบรมธรรมทายาท 2552


ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. หน่วยงาน ตำแหน่ง

2550 - 2552 สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา บึงอำพันธ์ นักจัดรายการวิทยุ

2552 - 2555 สถานีวิทยุหัวหิน Relax Radio นักจัดรายการวิทยุ

2555 - 2557 Global Youth Development Institute  หัวหน้าแผนกพัฒนาเยาวชนต้นแบบ และยกระดับสถานศึกษาต้นแบบ

2557 - 2559 YouthLead Thailand (SE) วิทยากรบรรยายหลักสูตรค้นพบตัวเอง

2558 - 2560 CAP Vision Institute ฝ่ายวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

2559 - 2560 Top Trainer Thailand (NGO) ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร

2560 - ปัจจุบัน มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากร

2561 - ปัจจุบัน บริษัท นวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษา จำกัด  ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร


ประสบการณ์การจัดอบรม/สัมมนา/การเป็นวิทยากร

กลุ่มครูสายการสอน

หลักสูตรพุทธจิตวิทยาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียน   โครงการพัฒนาศักยภาพครูอาจารย์                        ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน   จำนวนปีประสบการณ์ 10 ปี 

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม โรงเรียนดี ศรีตำบล   จำนวนปีประสบการณ์ 6 ปี

โครงการระบบสารสนเทศดูแลช่วยเหลือและบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล กลุ่มครูแนะแนว                        สังกัดมัธยมศึกษา จ.อุทัยธานี สนท.เขต 42 จำนวนปีประสบการณ์ 4 ปี

โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน สัมมนาครูผู้ประสานงานการศึกษา ทั่วประเทศ

จำนวนปีประสบการณ์ 4 ปี

จริต 6 ศาสตร์แห่งการเข้าใจคน คณาจารย์เจ้าหน้าที่ ม.เทคโนโลยราชมงคลพระนคร กทม.

จำนวนปีประสบการณ์ 4 ปี

หลักสูตรกระจกส่องนิสัย หยั่งรู้จิตใต้สำนึก โครงการพัฒนาข้าราชการครูฯ ปีงบประมาณ 2560


กลุ่มเอกชน

พิชิตใจคน 6 แบบ เพื่อพัฒนางานขายบริษัท Coway (Thailand) Co,Ltd

เข้าใจคน 6 จริตเพื่อประสิทธิภาพทีม  บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด

พลังแห่งการสื่อสารสร้างทีมประสิทธิภาพ ผู้จัดการสาขาทั่วประเทศ Tops Supermarket

กลยุทธ์การตลาด บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด


กลุ่มรัฐวิสาหกิจ / โรงเรียน / มหาวิทยาลัย

ค่ายครอบครัวอบอุ่น จ.ราชบุรี กระทรวงพัฒนาสังคมฯ

ค่ายครอบครัวอบอุ่น 3 จังหวัด ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ค่ายอบรมแกนนำนักเรียน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา, ร.ร.เซกา จ.บึงกาฬ

ค่ายห้องเรียนสีขาว ร.ร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ จ.ปทุมธานี 

ค่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนอุทัยธานีวิทยาคม จ.อุทัยธานี

จริต 6 กับการอ่านใจคน นักศึกษา ม.เกษตรศาสตร์, สวนดุสิต, จุฬาลงกรณ์ฯ, พระจอมเกล้าธนบุรี 

ระบบดูแลนักเรียนรายบุคคล กลุ่มครูแนะแนวอุทัยธานี

จริต 6 ศาสตร์แห่งการเข้าใจตน มทร.พระนคร

Miracle of Life ใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ โครงการ Shift and Share จ.สมุทรปราการ


หลักสูตรที่เปิดสอน Public Course     

กระจกส่องนิสัย หยั่งรู้จิตใต้สำนึก ด้วย HabitScan                        

ค้นจุดแข็ง แกร่งสร้างแบรนด์ (Expert Branding)                   

จริต6 สำหรับผู้บริหาร                                                             

ศาสตร์การโค้ชด้วยจริต 6 Habit Coach Certification                 

กระบวนการจัดค่าย และพี่เลี้ยงมืออาชีพ Mentor Training                                      

โค้ชลูกวัยรุ่น                                           

Team & Trust พลานุภาพคน 6 แบบ                                      

ค่ายเยาวชนอัจฉริยะเปลี่ยนโลก (Expert Camp)

พลังจิตใต้สำนึก สำหรับเยาวชน (Hypno-NLP for Youth)


รางวัล/ผลงานที่ภาคภูมิใจ

1. เจ้าของลิขสิทธิ์โปรแกรมวิเคราะห์นิสัย HabitScan นวัตกรรมทดสอบจิตวิทยา   พ.ศ. 2553

2. คนต้นแบบสวนดุสิต คิดดีทำดี สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม   ม.สวนดุสิต   พ.ศ. 2554

3. นำกิจกรรมบรรยายในค่ายเยาวชนกว่า 1,000 คน ในเวที Youth Leadership Seminar   พ.ศ. 2556

4. The Winner of Golden Men ชนะเลิศโครงการวิทยากรมืออาชีพ มนุษย์ทองคำ   พ.ศ. 2558