อ.สุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์
ReadyPlanet.com
กำหนดการเรียนฝึกอบรม
การชำระค่าเรียนอบรม
การสั่งซื้อหนังสือ-ซีดี
ผู้เชี่ยวชาญการสั่งจิตฯบำบัด
bulletคำบอกเล่าจากผู้เข้าเรียนฝึกอบรม
bulletกรรมการบริหาร
dot
คณะอาจารย์วิทยากร
dot
bulletDr. Naret Luanpairin
bulletอ.ไกรณพงศ์ วิภพบวรวงศ์
bulletอ.ดร. มนตรี ธีรธรรมพิพัฒน์
bulletดร.พิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ
bulletอ.นัญนิภาณัฐ จีรานุโกศล
bulletอ.สุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์
bulletอ.ธรรมราช วงค์สุยะ
bulletอ.จักรกฤษณ์ ศักดิ์สุวรรณ
bulletอ.ทวิช พันธุสุขเจริญ
bulletอ.ปนัดดา วิรัชนิดากุล
bulletอ.วรพงษ์ สอนสะอาด
bulletอ. ธนกร โชติธรรมธนากร
dot
หลักสูตรการฝึกอบรม
dot
bulletหลักสูตรพลังจิตใต้สำนึกชั้นต้น
bulletหลักสูตรพลังจิตใต้สำนึกชั้นกลาง
bulletหลักสูตรพลังจิตใต้สำนึกชั้นสูง
bulletหลักสูตรนักสั่งจิตบำบัดมืออาชีพ
bulletหลักสูตร NLP Practitioner
bulletหลักสูตร NLP Master Practitioner
bulletหลักสูตรพลังจิตใต้สำนึกเยาวชน
dot
บทความและอื่นๆ
dot
bulletประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
bulletNLPความหมายและประโยชน์
bulletTestimonial - เกียรติบัตร
bulletบทเรียนแง่คิดสำหรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
bulletร่วมประชุม World Forum Federation 2012 London
bulletแผนที่ สถานที่จัดการฝึกอบรม
bulletรวมภาพการบรรยายและอบรม
bulletความแตกต่างของคอร์สNLPและคอร์สพลังจิตใต้สำนึก
bulletจรรยาบรรณ นักสั่งจิตบำบัด
bulletพลังที่มีอำนาจมากที่สุดในจักรวาล
bulletภาพในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ทางจิตนานาชาติ
bulletสมองซีกซ้ายและซีกขวา
bulletWhat you will achieve-สิ่งที่ท่านจะประสบความสำเร็จ
bulletเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับ " การสะกดจิต "
bulletสั่งจิตแก้ปัญหา 100 เรื่อง
bulletบทสวดพระพุทธคุณ
bulletการสำรวจตรวจสอบการดำเนินชีวิตส่วนตัว
bullet15เรื่องที่สูญเสียเวลาและพลังงานชีวิต
bulletการสั่งจิตด้วยวิธี NLP
bulletโปรแกรมจิตใต้สำนึกสู่ความสำเร็จ
bulletพลังอำนาจแห่งจินตนาการ
bulletสั่งจิตเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
bulletความสำคัญของการหายใจกับการสั่งจิตบำบัด
bulletน้องณัฐไม่เขียนหนังสือ
bulletความสัมพันธ์ของจิตสำนึกและจิตใต้สำนึก
bulletนิยามของจิต
bulletสั่งจิต-ศาสตร์ลึกลับ
bulletบำบัดมะเร็งด้วยศาสตร์องค์รวม
bulletกุญแจสู่ความสำเร็จ
bulletคิดเช่นไรชีวิตก็เป็นเช่นนั้น
bulletพลังจิตอำนาจแม่เหล็ก
bulletสั่งจิตฯ สู่นิพพาน
bulletบทสวดอธิษฐานจิต อโหสิกรรม
bulletTHE TOP SECRET : สุดยอดความลับของจักรวาล
dot
Newsletter

dot
dot
Helpful & Useful Links
dot
bulletโรงเรียนของหนู
bulletมูลนิธิเด็ก
bulletมูลนิธิช่วยเด็กยากจน
bulletสถาบันวิทยาศาสตร์ทางจิต
bulletชมรมจิตวิทยาสมาธิ
bulletมูลนิธิเด็กกำพร้าบ้านโสสะ
bulletมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
bulletมูลนิธิเด็กโสสะ
bulletมูลนิธิบ้านนกขมิ้น
bulletสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ
bulletมูลนิธิดวงประทีป
bulletบริจาคช่วยเหลือผู้ลี้ภัย
bulletชุมชนการให้เพื่อคนไทย
bulletวัดพระบาทน้ำพุ
bulletมูลนิธิชัยพฤกษ์-ช่วยเหลือเด็ก
bulletimdha.com
bulletiact.org
bulletinfinityinst.com
bulletcaliforniainstitute.net


ตรวจสถานะสิ่งของส่งไปรษณีย์

ประกันภัยรถยนต์

เพิ่มเพื่อน


อ.สุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์

 

 

 
 
 
 อ. สุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์
 
M.B.A., NLP, EFT, C.Ht

การศึกษา:     

 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรังสิต  ปี พ.ศ.2539                          

 

 - Diploma ด้าน การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ปี พ.ศ.2544

 - Postgraduate Diploma การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปี พ.ศ.2545

 - ปริญญาโท การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปี พ.ศ.2545
                      จาก

   Newcastle Business School, the University of Northumbria at

   Newcastle, ประเทศอังกฤษ

 

 

การอบรมพิเศษ:

 

-      Professional Coach Certification Program, หลักสูตรพัฒนาโค้ชมืออาชีพมาตรฐานสากลได้รับการอนุมัติจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ

 

-      หลักสูตร Strategies for Developing Effective Presentation Skill จัดโดย American Management Association

 

-      หลักสูตร Consulting Skills for the Human Resources Professional จัดโดย Hay Group

 

-      หลักสูตร เทคนิคการพูดและการฝึกเสียงสำหรับวิทยากร จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น

 

-      หลักสูตร Train the Trainer จัดโดย นิตยสาร Go Training

 

-      หลักสูตร D4 Trainer Style วิทยากรุร่นใหม่สไตล์ D4

 

 

-      Certified Diploma Master of the Art and Science of Neuro Linguistic Programming,

 

 

-      Certified Diploma Advanced Hypnosis and Hypnotherapy 

 

จาก the Center of Research and Training Subconscious Power

 

 

-      Certified Past Life Regression Therapy

 

จาก The Anam Cara Center for Wisdom-Compassion-Peace

 ฯลฯ
 
 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน:

 

 

 

-      ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้

 

สถาบันฝึกอบรมตรีเพชรอีซูซุ  บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

-      นายกผู้ก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต


ประสบการณ์การเป็นวิทยากร:   

                   - อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาตรี วิชาการสื่อสารทางธุรกิจ               คณะบริหารธุกิจ มหาวิทยาเทคโนโลยีมหานคร

                   - หลักสูตร Smart Manger บริษัท ไทยออโต้เซลส์ จำกัด

                   - หลักสูตร Effective Communication in the Organization          บริษัท ไทยออโต้เซลส์จำกัด 

                   - หลักสูตร People Management for Manger and Ho Ren So   บริษัท DMET DIA Modern Engineering (Thailand)

                   - หลักสูตร Effective Communication สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

                   - หลักสูตร Team Building & Team Empowerment     สำหรับผู้บริหารนานาชาติ บริษัท Bechtel International
 
                   - หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกในงานบริการ                                            บริษัท พัฒนาไทยบริการ จำกัด
 
                   - หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อก้าวสู่ควา                     สายการบินนกแอร์
 
                   - หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ                                                  การเคหะแห่งชาติ
 
                   - หลักสูตร พลังแห่งการคิดบวกสู่ความสำเร็จ                                        มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 

                   - หลักสูตร จิตวิทยาการเป็นพี่เลี้ยง และหลักสูตร จิตวิทยาการเป็นพี่เลี้ยงสำหรับหัวหน้างาน

 

                       บริษัท เอส แอนด์ พี ซิดิเคท จำกัด (มหาชน) (S&P)
 
 
                   - หลักสูตร Team Learning                     บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
 

                      - หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างาน และหลักสูตร  การสื่อสารและการประสานงานเชิงจิตวิทยาสำหรับผู้จัดการ

 

                         บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด
 
                       - หลักสูตร เทคนิคการประสานงาน และการวางแผนงานเชิงปฏิบัติ            บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด
 

                       - หลักสูตร Be Yourselves                     บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด


                        - หลักสูตร เทคนิคการบริหารสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่    บริษัท NCP จำกัด ผู้ผลิตเครื่องดื่ม Fitne และ น้ำขิง Hotta
 
 
                        - หลักสูตร การวางแผนเชิงคุณภาพ                    บริษัท All Training (เครือ CP)
 

                         - หลักสูตร การพัฒนาหัวหน้างาน                       บริษัท นานดี อินเตอร์เทรด จํากัด

 

                         - หลักสูตร การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า                    SCG Trading

  

 

                         - หลักสูตร Service Mind Boost up                             SCG Trading

         

                         - หลักสูตร Service Mind Boost up                             บริษัท เค เซิร์ฟ จำกัด

 

                         - หลักสูตร Service Mind Boost up                             Fonterra

 
 
                         - หลักสูตร หัวหน้างานขั้นเทพ                                       กลุ่มน้ำตาลวังขนาย
 

                         - หลักสูตร Jailbreak Your Mind                                 กลุ่มบริษัท น้ำตาลไทยรุ่งเรือง

          

 

                         - หลักสูตร ร่วมใจกัน เราทำได้                                      วรากรเทรดดิ้ง

 

- หลักสูตร ทัศนคติเชิงบวก เพื่อความสำเร็จในชีวิต และการทำงาน              วรากรเทรดดิ้ง

 
 - หลักสูตร การสื่อสารและก่ารประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

  บริษัท เอสเอสแอล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

  ผู้ผลิตถุงยางอนามัย Durex
 
 
- หลักสูตร Proactive Leadership

 

  บริษัท DKSH
  

 

- หลักสูตร Positive Thinking to Positive Action

 

  บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 
 

 

- หลักสูตร Smile Communication

 

  บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 
 

 

- หลักสูตร การสร้างสรรค์งานบริการสำหรับผู้จัดการหน้าลาน

 

  บริษัทบางจากกรีนเนทจำกัด
 
 

- หลักสูตร การพัฒนาทีมงาน  

 

  บริษัท เจียไต๋ จำกัด
  

 

- หลักสูตร ภาวะผู้นำ

 

                     วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา

                     และวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

 - โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัดภายใน

เขต 3 (นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ชัยภูมิ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี

ยโสธร)  

- โครงการพัฒนาบุคลากร เทศบาล อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

- โครงการพัฒนากิจกรรมและบุคลิกภาพนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรภาษาอังกฤษ
  คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- โครงการเปิดโลกกิจกรรม คณะเศรษฐศาสตร์   

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- โครงการพัฒนานักกิจกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- โครงการอบรมนักกิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- โครงการก้าวสู่โลกของผู้นำ มหาวิทยาลัยรังสิต

- บรรยายหัวข้อ เทคนิคให้ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

   ฯลฯ
 

 

  
วิชาที่บรรยาย

 

                   - ภาวะผู้นำ                                  - การบริหารเวลา               
                   - ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างาน/ผู้จัดการ

                   - ทักษะการเป็นพี่เลี้ยงสอนงาน        - Enjoyneering Team Building

                   - การสร้างทัศนคติเชิงบวก               - พลังจิตใต้สำนึก

- การบริหารทรัพยากรมนุษย์            - การสื่อสารในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

- ทักษะการนำเสนอ                      - การสร้างจิตสำนึกในงานบริการ
- การพัฒนาศักยภาพพนักงาน                   - การทำงานอย่างมีความสุข 
- การก้าวออกจาก Comfort Zone
                   - ฯลฯ