ศูนย์ค้นคว้า และฝึกอบรม พลังจิตใต้สำนึก: The Center of Research and Training Subconscious Power.
ReadyPlanet.com
กำหนดการเรียนฝึกอบรม
การชำระค่าเรียนอบรม
การสั่งซื้อหนังสือ-ซีดี
ผู้เชี่ยวชาญการสั่งจิตฯบำบัด
bulletคำบอกเล่าจากผู้เข้าเรียนฝึกอบรม
bulletกรรมการบริหาร
dot
คณะอาจารย์วิทยากร
dot
bulletDr. Naret Luanpairin
bulletอ.ไกรณพงศ์ วิภพบวรวงศ์
bulletอ.ดร. มนตรี ธีรธรรมพิพัฒน์
bulletดร.พิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ
bulletอ.นัญนิภาณัฐ จีรานุโกศล
bulletอ.สุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์
bulletอ.ธรรมราช วงค์สุยะ
bulletอ.จักรกฤษณ์ ศักดิ์สุวรรณ
bulletอ.ทวิช พันธุสุขเจริญ
bulletอ.ปนัดดา วิรัชนิดากุล
bulletอ.วรพงษ์ สอนสะอาด
bulletอ. ธนกร โชติธรรมธนากร
dot
หลักสูตรการฝึกอบรม
dot
bulletหลักสูตรพลังจิตใต้สำนึกชั้นต้น
bulletหลักสูตรพลังจิตใต้สำนึกชั้นกลาง
bulletหลักสูตรพลังจิตใต้สำนึกชั้นสูง
bulletหลักสูตรนักสั่งจิตบำบัดมืออาชีพ
bulletหลักสูตร NLP Practitioner
bulletหลักสูตร NLP Master Practitioner
bulletหลักสูตรพลังจิตใต้สำนึกเยาวชน
dot
บทความและอื่นๆ
dot
bulletประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
bulletNLPความหมายและประโยชน์
bulletTestimonial - เกียรติบัตร
bulletบทเรียนแง่คิดสำหรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
bulletร่วมประชุม World Forum Federation 2012 London
bulletแผนที่ สถานที่จัดการฝึกอบรม
bulletรวมภาพการบรรยายและอบรม
bulletความแตกต่างของคอร์สNLPและคอร์สพลังจิตใต้สำนึก
bulletจรรยาบรรณ นักสั่งจิตบำบัด
bulletพลังที่มีอำนาจมากที่สุดในจักรวาล
bulletภาพในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ทางจิตนานาชาติ
bulletสมองซีกซ้ายและซีกขวา
bulletWhat you will achieve-สิ่งที่ท่านจะประสบความสำเร็จ
bulletเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับ " การสะกดจิต "
bulletสั่งจิตแก้ปัญหา 100 เรื่อง
bulletบทสวดพระพุทธคุณ
bulletการสำรวจตรวจสอบการดำเนินชีวิตส่วนตัว
bullet15เรื่องที่สูญเสียเวลาและพลังงานชีวิต
bulletการสั่งจิตด้วยวิธี NLP
bulletโปรแกรมจิตใต้สำนึกสู่ความสำเร็จ
bulletพลังอำนาจแห่งจินตนาการ
bulletสั่งจิตเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
bulletความสำคัญของการหายใจกับการสั่งจิตบำบัด
bulletน้องณัฐไม่เขียนหนังสือ
bulletความสัมพันธ์ของจิตสำนึกและจิตใต้สำนึก
bulletนิยามของจิต
bulletสั่งจิต-ศาสตร์ลึกลับ
bulletบำบัดมะเร็งด้วยศาสตร์องค์รวม
bulletกุญแจสู่ความสำเร็จ
bulletคิดเช่นไรชีวิตก็เป็นเช่นนั้น
bulletพลังจิตอำนาจแม่เหล็ก
bulletสั่งจิตฯ สู่นิพพาน
bulletบทสวดอธิษฐานจิต อโหสิกรรม
bulletTHE TOP SECRET : สุดยอดความลับของจักรวาล
dot
Newsletter

dot
dot
Helpful & Useful Links
dot
bulletโรงเรียนของหนู
bulletมูลนิธิเด็ก
bulletมูลนิธิช่วยเด็กยากจน
bulletสถาบันวิทยาศาสตร์ทางจิต
bulletชมรมจิตวิทยาสมาธิ
bulletมูลนิธิเด็กกำพร้าบ้านโสสะ
bulletมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
bulletมูลนิธิเด็กโสสะ
bulletมูลนิธิบ้านนกขมิ้น
bulletสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ
bulletมูลนิธิดวงประทีป
bulletบริจาคช่วยเหลือผู้ลี้ภัย
bulletชุมชนการให้เพื่อคนไทย
bulletวัดพระบาทน้ำพุ
bulletมูลนิธิชัยพฤกษ์-ช่วยเหลือเด็ก
bulletimdha.com
bulletiact.org
bulletinfinityinst.com
bulletcaliforniainstitute.net


ตรวจสถานะสิ่งของส่งไปรษณีย์

ประกันภัยรถยนต์

เพิ่มเพื่อนศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึก ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2543 ทำการสอนและฝึกอบรม ด้วยศาสตร์ NLP (Neuro Linguistic Programming) และ Hypnosis-Hypnotherapy รวมทั้งศึกษาค้นคว้าและพัฒนาให้นำเอาศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ของพลังจิตใต้สำนึก ที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวตนของเรา ขึ้นมาใช้ให้ได้เต็มที่ ที่จะยังให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุด เพื่อนำมาช่วยแก้ปัญหาสุขภาพของจิต-กาย-และจิตวิญญาณ ปรับปรุง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างความเชื่อมั่น พัฒนาความจำ การศึกษาเล่าเรียน การประกอบอาชีพการงาน การดำเนินชีวิต และการประกอบธุรกิจให้ได้อย่างประสบความสำเร็จ อย่างมีความสุข และมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

บริการจัดทีมวิทยากร ไปบรรยาย สาธิต ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง สมาชิกในครอบครัว บุคลากรภายในองค์กรให้มีสุขภาพจิตและกายดี  มีประสิทธิภาพ มีความเชื่อมั่นในตนเอง ปรับเปลี่ยนทัศนะคติที่ดีต่อการทำงานและกับเพื่อนร่วมงาน ให้ดำเนินธุรกิจการงานได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ ในองค์กรของรัฐหรือเอกชน, บริษัทธุรกิจเครือข่ายขายตรง, โรงงาน, โรงเรียน, วิทยาลัย, มหาวิทยาลัย, โรงพยาบาล, วงการกีฬา, สมาคมต่าง ๆ และชมรมต่างๆ

  

ผู้ก่อตั้ง:  อ.ดร. บุญเลิศ  สายสนิท 
Ph.D., A.M.D., M.H.A., P.M.T., C.Ht., NLP

ผู้เชี่ยวชาญการสั่งจิต
ได้รับการรับรองให้เป็น Certified Hypnotherapist, Medical Hypnoanalist, 
Pain Manangement Therapist  และ เป็นสมาชิกดีเด่น ของ 2 สมาคม  
IMDHA และ IACT, USA  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

ดร. แหลมไทย พู่วณิชย์

Ph.D., NLP, C.Ht.

ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การลงทุน และเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมโครงการ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน

 

 


 


ดร. นเรศ ล้วนไพรินทร์  

Ph.D., NLP, C.Ht.
ที่ปรึกษาองค์กรและวิทยากรด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์

อ. ไกรณพงศ์ วิภพบวรวงศ์ (อ.เอก)

NLP, EFT, C.PLRT, C.Ht, C.QEM
นักจิตวิวัฒน์และสร้างสรรค์ศักยภาพมนุษย์

 

อ.ดร. มนตรี   ธีรธรรมพิพัฒน์ 

Ph.D., EFT, C.Ht.

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ พลังความคิดในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ศิลปะการพัฒนาชีวิต การฝึกสมาธิ การฝึกกสิณ

ดร.พิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ 

Ph.D., NLP, C.Ht, AI NLP Master Coach

ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กรและวิทยากรนักพัฒนาศักยภาพบุคคล

นพ. นพดล จิระกาล 

M.D., NLP, C.Ht.

แพทยศาสตร์บัณฑิต, วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์

 

อ. สุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์ 

MBA, NLP, EFT, C.Ht.

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา การบริหารงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

อ. นัญนิภาณัฐ  จีรานุโกศล  (โค้ชปู) 

NLP, EFT, C.Ht., P
ranic Healing( PH.)

นักพูดพัฒนาศักยภาพ.พลังจิตใต้สำนึก นักปลุกพลัง 

อ.ธรรมราช  วงค์สุยะ 

NLP, EFT, C.Ht., MHT, PLRT

นักสั่งจิตบำบัด พัฒนาศักยภาพมนุษย์

อ.ทวิช พันธุสุขเจริญ 

MBA, NLP, C.Ht, PLRT, NLP Master Coach

Life Coach & Time line Therapist, Part Life Regression Therapist


อ.ปนัดดา  วิรัชนิดากุล

NLP, EFT, C.Ht., APLRT

นักโปรแกรมจิตบำบัดและพัฒนาศักยภาพมนุษย์แบบองค์รวม

 

 

อ.วรพงษ์  สอนสะอาด

C.Ht., EFT, MOA/OPT, Chakras & Pranic Energy Healing / Nature Therapy

 

อ.จักรกฤษณ์ ศักดิ์สุวรรณ 

AI NLP Coach, EFTHBC, EFT, C.Ht.

(โค้ชต้นปาล์ม Habit Coach)

โค้ช จริตนิสัย และพฤติกรรมมนุษย์ ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมเยาวชน

 


อ.ธนกร โชติธรรมธนากร

C.Ht., EFT, M.QEM., M.Ht.

ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาด้านการบำบัด และพัฒนาศักยภาพชีวิต ระดับจิตใต้สำนึกแบบองค์รวม