dot dot
ตารางบรรยายฝึกอบรมปี2558
การชำระค่าเรียนอบรม
การสั่งซื้อหนังสือ-ซีดี
bulletกรรมการบริหาร
bulletแผนที่ สถานที่จัดการฝึกอบรม
dot
บทความและอื่นๆ
dot
bulletTestimonial - เกียรติบัตร
bulletร่วมประชุม World Forum Federation 2012 London
bulletรวมภาพการบรรยายและอบรม
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรระดับต้น
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรระดับกลาง
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรระดับชั้นสูง
bulletหลักสูตร Certified Diploma Master Advanced NLP
bulletจรรยาบรรณ นักสั่งจิตบำบัด
bulletพลังที่มีอำนาจมากที่สุดในจักรวาล
bulletสมองซีกซ้ายและซีกขวา
bulletบทเรียนแง่คิดสำหรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
bulletพลังอำนาจแห่งจินตนาการ
bulletการสั่งจิตด้วยวิธี NLP
bulletTHE TOP SECRET : สุดยอดความลับของจักรวาล
bulletสั่งจิตเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
bulletสั่งจิต-ศาสตร์ลึกลับ
bulletกุญแจสู่ความสำเร็จ
bulletคิดเช่นไรชีวิตก็เป็นเช่นนั้น
bulletความสำคัญของการหายใจกับการสั่งจิตบำบัด
bulletน้องณัฐไม่เขียนหนังสือ
bulletบำบัดมะเร็งด้วยศาสตร์องค์รวม
bulletพลังจิตอำนาจแม่เหล็ก
bulletสั่งจิตฯ สู่นิพพาน
bulletภาพในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ทางจิตนานาชาติ
bulletความสำพันธ์ของจิตสำนึกและจิตใต้สำนึก
bulletนิยามของจิต
bulletประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
bulletWhat you will achieve-สิ่งที่ท่านจะประสบความสำเร็จ
bulletเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับ " การสะกดจิต "
bulletสั่งจิตแก้ปัญหา 100 เรื่อง
bulletการสำรวจตรวจสอบการดำเนินชีวิตส่วนตัว
bullet15เรื่องที่สูญเสียเวลาและพลังงานชีวิต
bulletโปรแกรมจิตใต้สำนึกสู่ความสำเร็จ
bulletเป็นสารพัดโรคก็หายได้-1
bulletเป็นสารพัดโรคก็หายได้-2
bulletบทสวดพระพุทธคุณ
bulletบทสวดอธิษฐานจิต อโหสิกรรม
dot
Newsletter

dot
dot
Useful Links
dot
bulletสถาบันวิทยาศาสตร์ทางจิต
bulletชมรมจิตวิทยาสมาธิ
bulletโรงเรียนของหนู
bulletมูลนิธิเด็ก
bulletมูลนิธิช่วยเด็กยากจน
bulletมูลนิธิเด็กกำพร้าบ้านโสสะ
bulletมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
bulletimdha.com
bulletiact.org
bulletinfinityinst.com
bulletcaliforniainstitute.net


ชมรมพัฒนาพลังจิตใต้สำนึก
ประกันภัยรถยนต์

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาและนำเอาศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ของจิตใต้สำนึก ที่ซ่อนเร้นในตัวตน
นำมาบำบัดรักษาแก้ปัญหาสุขภาพของจิต-กาย-จิตวิญญาณ พัฒนา ความจำ การศึกษาเล่าเรียน

การประกอบอาชีพการงาน การดำเนินชีวิต และการประกอบธุรกิจได้อย่างประสพความสำเร็จ
มีความสุข และเจริญก้าวหน้า

สถานที่ตั้ง : 231  ม. บ้านซื่อตรง  ซอย 3  พหลโยธิน 52  แขวงคลองถนน  เขตสายไหม  กรุงเทพฯ  10220
โทร.  02-1163133, 081-4587274, 083-0421196  โทรสาร  02-5513856

  

Dr. Boonlert Saisanit, Ph.D., A.M.D., M.H.A., P.M.T., C.Ht.
is the only name for quality Hypnotic Healing and also giving
Training on Hypnosis, Hypnotherapy,NLP, Cosmic Energy
and Pranic Healing for any schools, colleges,Universities,
Companies and Private Parties, Any time, Any place, Anywhere.
 
Address: 231 Muban Suetrong, Soi 3, Phaholyothin 52, Klongthanon,
Saimai, Bangkok 10220 Thailand. Tel. 
02-1163133, 081-4587274, 083-0421196 Fax 02-5513856

 ผู้ก่อตั้ง: อ.ดร. บุญเลิศ  สายสนิท Ph.D., A.M.D., M.H.A., P.M.T., C.Ht.
ผู้เชี่ยวชาญการสั่งจิตบำบัดทางการแพทย์และทันตกรรมนานาชาติ
ได้รับการรับรองให้เป็น Certified Hypnotherapist, Medical Hypnoanalist,
Pain Manangement Therapist  และ เป็นสมาชิกดีเด่น ของ 2 สมาคม  
IMDHA และ IACT, USA  สามารถ สั่งจิต (Hypnotize) เพื่อบำบัดรักษาแก้ปัญหา
ให้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ  ด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
   

คลิ้กดูภาพขยาย Click to enlarge

 

 

กรรมการบริหาร

 

ดร. แหลมไทย พู่วณิชย์

ปริญญาเอก :  ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท :  วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี  : วท.บ. (สถิติ)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 

ดร. สมนึก  ผ่องใส

ปริญญาเอก :  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  คณะสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรและการพัฒนา สถาบัน Asian Institute of Technology (AIT)

ปริญญาโท : ด้านปฐพีศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาตรี :  ด้านส่งเสริมการเกษตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สถาบัน AIT

 


คณะอาจารย์ วิทยากร

ดร. นเรศ ล้วนไพรินทร์  

ที่ปรึกษาองค์กรและวิทยากรด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์รางวัล " ระฆังทอง " สาขานักพัฒนาองค์กรดีเด่นประจำปี 2557ตำแหน่งทางสังคม อนุกรรมการอัตราค่าจ้างตามาตราฐานฝีมือกลุ่มอุตสหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยนต์ กระทรวงแรงงานประสบการณ์
ที่ปรึกษาองค์กรที่มียอดขายตั้งแต่ 200 -5,000 ล้าน/ ปี 
โค้ชส่วนตัวผู้บริหารระดับสูง
วิทยากรด้านการพัฒฯาศักยภาพมนุษย์ ( เชี่ยวชาญเรื่องผู้นำระดับสูง ) ประวัติอบรม ทั้งในและต่างประเทศ
ดร. วสิษฐ์ พรหมบุตร

 -ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (เหรียญเงิน)
(ระดับปริญญาตรี-โท-เอก) สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้), 2534-ปริญญาโท สาขาการวางแผนภาคและการวางผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
-ปริญญาเอก ด้านการบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Business Administrative - DBA.)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2555
อ. ไกรณพงศ์ วิภพบวรวงศ์ (เอก)

NLP, EFT, C.PRT, C.Ht ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านจิตวิวัฒน์ และสร้างสรรค์ศักยภาพมนุษย์ 

อ. ปริญญา เพียรมานะกิจ (ครูบ๊อบ)

Commodities Futures Trader
Certified Hypnotherapist

   

  

เราเกิดมา ด้วยทั้งที ชีวิตหนึ่ง  ควรคํานึง ถึงความตาย วายเป็นผี
สิ่งใดเล่า จะเหลือไว้ ในโลกี คุณความดี นั้นแหละอยู่ คู่โลกา
อันทรัพย์สิน ทั่วดินแดน นับแสนล้าน  หรือจะคลาน ตามเราไป ในภายหน้า
อย่าหวังว่า ถึงกระดูก ในกายา มิอาจพา เอาไปได้ เมื่อวายปราณ
ค่าของคน มิถือว่า มีทรัพย์มาก  แม้รูปลักษณ์ สง่างาม อีกศักดิ์ศรี
หากเกิดจาก ด้วยคุณงาม และความดี ผลงานที่ จรรโลงให้ โลกไพบูลย์

 


          

dot

Master Boonlert Saisanit, Ph.D., A.M.D., M.H.A., P.M.T., C.Hticon

นี่คือ เหตุผล 6 ประการ  ทำไมคุณจึงต้องเป็นนักสั่งจิตได้  เมื่อคุณได้เรียน  พลังจิตใต้สำนึก  ชั้นต้น, ชั้นกลาง และ ชั้นสูง, NLP ชั้นต้น และ ชั้นสูง กับ อ. บุญเลิศ สายสนิท   เพราะท่านเหมาะที่จะเป็นครูอาจารย์อย่างแท้จริง  ท่านเป็น คนทีมีความรู้ความสามารถจริง  ท่านแสวงหาความรู้อยู่เสมอ... More...


NLP (Neuro Linguistic Programming)Training icon

วันเสาร์-อาทิตย์ที่  28-29 มีนาคม 2558       คอร์สเรียนฝึกอบรมหลักสูตร พลังจิตใต้สำนึก ระดับชั้นต้น  2 วัน 

เวลา 9.00 – 16.30 น.   Basic Hypnosis-Hypnotherapy Training Course 2 Days.

อจ.บุญเลิศ พร้อมด้วย วิทยากร และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สำเร็จชั้นสูง มาช่วยร่วมบรรยายถ่ายทอดให้ความรู้ และแชร์ประสพการณ์หลายท่าน 

ค่าลงทะเบียนท่านละ 6,000 บาท   รวม ค่าเอกสาร ตำราเรียน อาหารเที่ยงบุฟเฟต์  ของว่างช่วงเบรค 2 ช่วงเช้า-บ่าย และประกาศนียบัตรรับรองที่มีค่าสวยงามเป็นเกียรติ์  เปิดรับสมัครและรับการชำระเงิน จนถึงภายในวันที่ 21 มี.ค. 58 นี้เท่านั้น เพื่อการให้สถานที่จัดการอบรมมีประสิทธิภาพและสะดวกสบายสำหรับผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านครับ

สถานที่จัด:  ห้องศรีศุภราช  ชั้น 10 โรงแรมกานต์มณี พาเลซ   ถ.ประดิพัทธ์ ซ.ประดิพัทธ์15 More...
dot

I like Traveling a Wonderful and Amazingicon

Journey.  I have been practicing Hypnosis, Hypnotherapy,NLP, Chi Kong,Cosmic Energy and Meditation for many years. Figure out now, while you are young, strong and healthy. Why don’t use your free time to learn this new career in Bangkok, Thailand – that is “ Hypnotherapist and Hypnotist”.  This career will help not only other people but you yourself, too.More...

Dr. Boonlert Saisaniticon

 Teaches Basic
2-Day Certification
Hypnotherapy Course
Training monthly  At 
Kasetsart University,
K.U. Home  and The
Center of Reserch  
and Training
Subconscious Power.
Tel 089-689-7287

                                     

 More...

3 – Day Certification Hypnotherapy Courseicon

 

you will learn how to do self-hypnosis, client-hypnosis and hypnotherapy.  Master Boonlert will show his techniques how to do rapid induction, various healing suggestions, the Power of Breathing, the Power of Words, the Power of Imagination for Healthy Body and Mind and also for Successful Life.

 

ฝึกอบรมวิชาพลังจิตใต้สำนึก ระดับชั้นกลางและชั้นสูง 3 วันและ 4 วัน ผู้ผ่านการฝึกอบรม จะได้รับประกาศนียบัตร
ที่มีคุณค่า สวยงาม และสมเกียรติ จบแล้วจะรู้วิธี สั่งจิตตนเองและผู้อื่นและบำบัดรักษาแก้ปัญหาสุขภาพจิตและร่างกายได้อย่าง
เต็มความภาคภูมิMore...


Copyright © 2000-2014 All Rights Reserved.