dot dot
การชำระค่าเรียนอบรม
การสั่งซื้อหนังสือ-ซีดี
ตารางบรรยายฝึกอบรมปี2557
bulletตารางบรรยายฝึกอบรมปี2556
bulletตารางบรรยายฝึกอบรมปี2555
bulletตารางบรรยายฝึกอบรมปี2554
dot
บทความและอื่นๆ
dot
bulletTestimonial - เกียรติบัตร
bulletINTERNATIONAL DIRECTORY THAILAND
bulletร่วมประชุม World Forum Federation 2012 London England
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรระดับต้น
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรระดับกลาง
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรระดับชั้นสูง
bulletหลักสูตร Certified Diploma Master Advanced NLP
bulletจรรยาบรรณ นักสั่งจิตบำบัด
bulletพลังที่มีอำนาจมากที่สุดในจักรวาล
bulletสมองซีกซ้ายและซีกขวา
bulletบทเรียนแง่คิดสำหรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
bulletพลังอำนาจแห่งจินตนาการ
bulletการสั่งจิตด้วยวิธี NLP
bulletสั่งจิตเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
bulletสั่งจิต-ศาสตร์ลึกลับ
bulletกุญแจสู่ความสำเร็จ
bulletคิดเช่นไรชีวิตก็เป็นเช่นนั้น
bulletความสำคัญของการหายใจกับการสั่งจิตบำบัด
bulletน้องณัฐไม่เขียนหนังสือ
bulletบำบัดมะเร็งด้วยศาสตร์องค์รวม
bulletพลังจิตอำนาจแม่เหล็ก
bulletสั่งจิตฯ สู่นิพพาน
bulletภาพในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ทางจิตนานาชาติ
bulletความสำพันธ์ของจิตสำนึกและใต้สำนึก
bulletนิยามของจิต
bulletประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
bulletWhat you will achieve-สิ่งที่ท่านจะประสบความสำเร็จ
bulletเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับ " การสะกดจิต "
bulletสั่งจิตแก้ปัญหา 100 เรื่อง
bulletการสำรวจตรวจสอบการดำเนินชีวิตส่วนตัว
bullet15เรื่องที่สูญเสียเวลาและพลังงานชีวิต
bulletโปรแกรมจิตใต้สำนึกสู่ความสำเร็จ
bulletMember Meeting Report 2007
bulletบทสวดพระพุทธคุณ
dot
Newsletter

dot
dot
Useful Links
dot
bulletสถาบันวิทยาศาสตร์ทางจิต
bulletชมรมจิตวิทยาสมาธิ
bulletโรงเรียนของหนู
bulletมูลนิธิเด็ก
bulletมูลนิธิช่วยเด็กยากจน
bulletมูลนิธิเด็กกำพร้าบ้านโสสะ
bulletimdha.com
bulletiact.org
bulletinfinityinst.com
bulletcaliforniainstitute.net


ชมรมพัฒนาพลังจิตใต้สำนึก
ประกันภัยรถยนต์

ศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึก

The Center of Research and Training Subconscious Power

 จุดประสงค์: เพื่อพัฒนาศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ในจิตและกาย
บำบัดรักษาแก้ปัญหาสุขภาพของจิต-กาย-จิตวิญญาณ 
นอกจากนี้ ยังช่วยพัฒนา ความจำ การศึกษาเล่าเรียน การประกอบอาชีพการงาน การดำเนินชีวิต
และการทำธุรกิจอย่างประสพความสำเร็จ 

 

 

Dr. Boonlert Saisanit, Ph.D., A.M.D., M.H.A., P.M.T., C.Ht.
is the only name for quality Hypnotic Healing and also giving
Training on Hypnosis, Hypnotherapy,NLP, Cosmic Energy
and Pranic Healing for any schools, colleges,Universities,
Companies and Private Parties, Any time, Any place, Anywhere.
 
Address: 231 Muban Suetrong, Soi 3, Phaholyothin 52, Klongthanon,
Saimai, Bangkok 10220 Thailand. Tel. 66-2-5513856, 66-89-6897287 ผู้ก่อตั้ง: อ.ดร. บุญเลิศ  สายสนิท Ph.D., A.M.D., M.H.A., P.M.T., C.Ht.
ผู้เชี่ยวชาญการสั่งจิตบำบัดทางการแพทย์และทันตกรรมนานาชาติ
ได้รับการรับรองให้เป็น Certified Hypnotherapist, Medical Hypnoanalist,
Pain Manangement Therapist  และ เป็นสมาชิกดีเด่น ของ 2 สมาคม  
IMDHA และ IACT, USA  สามารถ สั่งจิต (Hypnotize) เพื่อบำบัดรักษาแก้ปัญหา
ให้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ  ด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
   
ที่ตั้ง : 231  ม. บ้านซื่อตรง  ซอย 3  พหลโยธิน 52  คลองถนน  สายไหม  กรุงเทพฯ  10220
โทร  02-551-3856  //  089-689-7287   โทรสาร  02-551-3856


คลิ้กดูภาพขยาย Click to enlarge


 คลิกดูภาพขยาย         

dot

Master Boonlert Saisanit, Ph.D., A.M.D., M.H.A., P.M.T., C.Hticon

นี่คือ เหตุผล 6 ประการ  ทำไมคุณจึงต้องเป็นนักสั่งจิตได้  เมื่อคุณได้เรียน  พลังจิตใต้สำนึก  ชั้นต้น, ชั้นกลาง และ ชั้นสูง, NLP ชั้นต้น และ ชั้นสูง กับ อ. บุญเลิศ สายสนิท   เพราะท่านเหมาะที่จะเป็นครูอาจารย์อย่างแท้จริง  ท่านเป็น คนทีมีความรู้ความสามารถจริง  ท่านแสวงหาความรู้อยู่เสมอ... More...


NLP (Neuro Linguistic Programming)Training icon


ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ที่  18-20 เมษายน 2557       อบรม พลังจิตใต้สำนึก  ชั้นกลาง 

เวลา 08.30-16.30 น.           Basic Hypnotherapy Training Course

จัดเรียน อบรมและสาธิต การสั่งจิตพัฒนาศักยภาพ การสั่งจิตบำบัดแก้ปัญหา เรียนอย่างเข้มข้น อนุญาตให้อัดเสียง ถ่ายรูปได้ เพื่ออยากให้ศิษย์ได้นำไปฝึกต่อ ทำได้ ทำเป็น เป็นอาชีพเมื่อจบ ชั้นสูง ได้เป็น Certified Hypnotist, Hypnotherapist เป็นผู้สอน เป็น Coach ได้  
ค่าเรียน คนละ 7000 บาทเท่านั้น รวม ตำรา อาหาร เบรก และประกาศนียบัตร เลือกเอา อังกฤษหรือภาษาไทยได้ เอาทั้งสอง เสียเพิ่ม 100 บาท เขียนชื่อภาษาอังกฤษมาด้วย


เสาร์-อาทิตย์-จันทร์ที่  3-4-5 พฤษภาคม  2557   การเป็นวิทยากรและนักพูดที่ประสบความสำเร็จ

เวลา 08.30-16.30 น.          How To Be A Successful Instructor & Speaker 

คุณจะมีความรู้เกี่ยวกับ การพัฒนาบุคลิกภาพ  หลักการพูด  การใช้เสียง  การหายใจ การหยุดนิ่ง  การใช้สายตา  กิริยาท่าทางประกอบการพูด  การเก็บข้อมูล การเล่าเรื่องอุทาหรณ์  นิทาน คำสุภาษิต คำพังเพย คำอุปมาอุปไมย คำคม ออกเสียงคำกล้ำ  ร และ ล  และอื่น ๆ 

ค่าลงทะเบียน คนละ 7000 บาท รวมค่า เอกสารการสอน  อาหาร เบรค  และประกาศนียบัตรรับรองที่มีค่า สวยงาม จัดที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตึก เคยู โฮม  การชำระเงิน ควรชำระภายใน วันที่  15 เมษายน  2557

 

เสาร์-อาทิตย์ ที่ 10 -11 พฤษภาคม 2557       อบรม “ความสำเร็จสั่งได้...โดยโปรแกรมจิตใต้สำนึก NLP”

เวลา 9.00 – 16.00 น.   Basic NLP หรือ NLP ชั้นต้น 

ติดต่อ คุณ นิด โทร 094-5513942   โดย อ. บุญเลิศ สายสนิท เป็นผู้สอนและฝึกอบรม
สถานที่จัดอบรม:  โรงแรมเอส 31  ถนนสุขุมวิท ซอย 31More...
dot

I like Traveling a Wonderful and Amazingicon

Journey.  I have been practicing Hypnosis, Hypnotherapy,NLP, Chi Kong,Cosmic Energy and Meditation for many years. Figure out now, while you are young, strong and healthy. Why don’t use your free time to learn this new career in Bangkok, Thailand – that is “ Hypnotherapist and Hypnotist”.  This career will help not only other people but you yourself, too.More...

Dr. Boonlert Saisaniticon

 Teaches Basic
2-Day Certification
Hypnotherapy Course
Training monthly  At 
Kasetsart University,
K.U. Home  and The
Center of Reserch  
and Training
Subconscious Power.
Tel 089-689-7287

                                     

 More...

3 – Day Certification Hypnotherapy Courseicon

 

you will learn how to do self-hypnosis, client-hypnosis and hypnotherapy.  Master Boonlert will show his techniques how to do rapid induction, various healing suggestions, the Power of Breathing, the Power of Words, the Power of Imagination for Healthy Body and Mind and also for Successful Life.

 

ฝึกอบรมวิชาพลังจิตใต้สำนึก ระดับชั้นกลางและชั้นสูง 3 วันและ 4 วัน ผู้ผ่านการฝึกอบรม จะได้รับประกาศนียบัตร
ที่มีคุณค่า สวยงาม และสมเกียรติ จบแล้วจะรู้วิธี สั่งจิตตนเองและผู้อื่นและบำบัดรักษาแก้ปัญหาสุขภาพจิตและร่างกายได้อย่าง
เต็มความภาคภูมิMore...


Copyright © 2000-2014 All Rights Reserved.