หลักสูตร NLP ระดับชั้นต้น

หลักสูตร NLP ระดับชั้นต้น

Basic Neuro Linguistic Programming Training Course

" ศาสตร์และศิลป์ ด้านการจัดโปรแกรมทางภาษาเข้าสู่ระบบประสาท ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ ชั่วข้ามคืน กุญแจแห่งการเรียนรู้ที่ทรงพลัง "

หัวข้อในการฝึกอบรม มีดังนี้ :-

1. ประวัติความเป็นมาของ NLP
2. ความหมายของ NLP
3. เสาหลักของ NLP
4. จิตสำนึก และจิตใต้สำนึก
5. คลื่นสมอง 4 ระดับ
6. รูปแบบของจินตนาการ
7. แก่นความคิดของ NLP
8. การเหนี่ยวนำให้ผ่อนคลาย
9. สาธิต การทำสมาธิ การผ่อนคลาย
10. สูตรของการสั่งจิต (การป้อนข้อมูลสู่จิตใต้สำนึก.
11. Eye Pattern ทดสอบ รูปแบบสายตา
12. ไขความลับของพลังสมอง พลังความคิดบวก
13. สิ่งที่ไม่ควรพูด
14. ความเชื่อและ ความศรัทธา
15. ขบวนการทำงานของจิต
16. 3 ขุมพลังสำคัญ
17. ทำไม NLP จึงไม่ได้ผล
18. 7 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จแบบ NLP
19. เป้าหมาย
20. เวทย์มนตร์ คาถา Incantation
21. จินตนาการ พลังอำนาจ และการฝึก
22. สาธิต ทดสอบจินตนาการ
23. สั่งโปรแกรมจิต ด้วย Hypno-NLP
24. การฝังพลัง Anchoring
25. สาธิตการ Anchoring
26. See Be Do Have
27. Self Talk
28. Self Hypnosis

ค่าลงทะเบียนเรียน :  ท่านละ        บาท

ระยะเวลาเรียน :   2 วัน

รวมค่าเอกสาร ตำราเรียน อาหารเที่ยงบุฟเฟ่ต์ ของว่างเบรค 2 ช่วงเช้า-บ่าย ตำราเรียนและประกาศนียบัตรมีค่ารับรองสวยงามเป็นเกียรติ

สถานที่จัด :   ห้องจัดประชุมสัมมนา..........

 


 

 

หลักสูตร NLP ระดับชั้นกลาง
Intermediate Neuro Linguistic Programming

 

หัวข้อในการฝึกอบรม มีดังนี้ :-

1. ทบทวนเรื่องที่เรียนมา
2. ฝึกเรื่องการสร้างสายสัมพันธ์ Rapport
3. ฝึกการเตรียมระบบประสาททั้ง 5
4. NLP Communication Model
5. ฝึกเทคนิคการขยำกระดาษ
6. ฝึกเทคนิคการขยำกระดาษแบบจินตนาการ
7. ฝึกเทคนิคกระดานดำ
8. ฝึกเทคนิคการบิดเบือนข้อมูล
9. เมต้าโมเดล
10. Bee
11. สวมการเป็นต้นแบบ
12. ฝึก จับคู่ 2 คน ทำการปรับสภาวะทางอารมณ์ (Peak State)
13. เรียนรู้ Tricker กับ Anchoring
14. Reframing (แบบไม่ลึก)
15. การสร้าง สายสัมพันธ์ แร็พพอร์ท (Rapport)
16. ฝึก จับคู่ทำการ Rapport แล้วให้ออกมาแชร์กัน
17. การจัดการสภาวะอารมณ์ความรู้สึก หรือสเตท (State)
18. กรอบและการเปลี่ยนกรอบ (Framing Reframing)
19. การโปรแกรมจิตเพื่อพัฒนาธาตุต่างๆ ในร่างกาย
20. แบ่งกลุ่ม 2 คน ฝึกปฏิบัติ
21. Anchoring
22. ใต้เส้น เหนือเส้น
23. สาธิตตัวอย่าง ติดข้างฝา
24. สาธิตจิตนาการดอกไม้เพื่อความสดชื่นสดใส
25. การทำ Switch Pattern
26. ฝึกปฏิบัติการ Switch Pattern
27. การถอดร่างสองชั้น
28. ฝึกการปฏิบัติ การถอดร่างสองชั้น

ค่าลงทะเบียนเรียน :  ท่านละ        บาท
ระยะเวลาเรียน :   3 วัน
รวมค่าเอกสาร ตำราเรียน อาหารเที่ยงบุฟเฟ่ต์ ของว่างเบรค 2 ช่วงเช้า-บ่าย ตำราเรียนและประกาศนียบัตรมีค่ารับรองสวยงามเป็นเกียรติ
สถานที่จัด :   ห้องจัดประชุมสัมมนา......


  

หลักสูตร NLP ระดับชั้นสูง
Advanced Neuro Linguistic Programming

 

หัวข้อในการฝึกอบรม มีดังนี้

1. โปรแกรมจิตเพื่อพัฒนาศักยภาพเพื่อการเรียนรู้ ทบทวนเรื่องที่เรียนมาใน ชั้นต้น ชั้นกลาง
2. ประวัติ NLP
3. See Be Do Have
4. จักระ
5. ต่อมไร้ท่อ
6. การสร้างความสมดุลของสมองซีกซ้ายและขวาการทอดสมอและการฝังสมอ
7. ฝึกปฏิบัติ
8. ฝึกการจินตนาการและทำการฝังพลัง (คนเดียว)
9. ฝึกการจินตนาการและทำการฝังพลัง (จับคู่)
10. การทอดสมอแบบลูกโซ่
11. คำอุปมาและคำอุทาหรณ์
12. พลังอำนาจของความเชื่อ
13. NLP กับความคิด
14. ฝึกการจิตนาการแบบลูกโซ่ โดยการนึกถึงต้นแบบที่อยากจะเป็นจบด้วยการ Peak State
15. ฝึกสาธิตเกี่ยวกับจักระ โดยการจับคู่
16. ฝึกโฟกัสที่จุดๆ หนึ่ง (ใช้หลอดไฟ) แล้วกระตุกหลับ โดยการจับคู่
17. NLP กับ ความคิด
18. NLP กับ จินตนาการ
19. NLP กับ ความรักระหว่างสามีภรรยา
20. NLP กับ ความรักระหว่างแม่กับลูก
21. NLP กับ ความสัมพันธภาพอันอบอุ่น ในครอบครัว
22. NLP กับ การทำธุรกิจ
23. การเปลี่ยนแปลงประวัติส่วนตัว
24. ขั้นตอนการใช้ NLP เพื่อสร้างพฤติกรรมใหม่
25. ฝึกปฏิบัติ จินตนาการ เพื่อเปลี่ยนแปลง
26. NLP Logical Level – พร้อมปฏิบัติการ กระดาษ 6 แผ่น
27. จิตปัจจุบันและจิตปรารถนา
28. การเรียนรู้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
29. ฝึกปฏิบัติ เท้าติดพื้น ก้นติดเก้าอี้
30. ฝึกปฏิบัติ เป็นมนุษย์ทองคำ
31. ขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงหรือพฤติกรรม
32. เทคนิค NLP ที่ทรงพลัง
33. สาธิตการทำ Instant และ Rapid Induction โดยใช้เทคนิคต่างๆ
34. ดึงมือเข้าออก จ้องที่ลูกตา
35. ฝึกการทำ Instant Induction
36. ฝึกการทำ Rapid Induction
37. ประตูแห่งการรับรู้
38. ภาษาและระบบของการแสดงออก
39. สภาพสรีระร่างกายกับอารมณ์อิสระเสรี
40. กระบวนการนำจิตเข้าสู่สภาวะหนึ่ง
41. Time Line Therapy
42. เวลาขึ้น เวลาลง
43. โปรแกรมจิตเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้
44. จับคู่ 4 คน ฝึกเล่าเรื่อง แล้วค้นหาปมต้นแบบ Time Line
45. จับคู่บำบัดแบบ Time Line (ต่อ)
46. 6 ขั้นของการละเว้นอดกลั้น
47. สั่งจิต เอนหน้า เอนหลัง
48. บริหารร่างกายเพิ่มพัฒนาพลังจิตและพลังกาย
49. ฝึก ให้เห็นลูกบอลพลังงานในสมอง ดูพลังไฟฟ้ามาที่ปลายนิ้ว
50. ฝึกการใช้ เล่นกับพลังงานที่ฝ่ามือ
51. เพราะเหตุใด NLP จึงไม่บังเกิดผล
52. ขั้นตอนสู่ความสำเร็จแบบ NLP
53. เมต้าโมเดล (Meta Model)
54. ฝึก การโปรแกรมควบคุมสัตว์ 4 ประเภท
55. ฝึก การทำ Time Line เรื่องความสุข
56. การทดสอบหน้าชั้นเรียน
57. การทำ Sprint พร้อมกัน

ค่าลงทะเบียนเรียน :  ท่านละ       บาท
ระยะเวลาเรียน :  4 วัน
รวมค่าเอกสาร ตำราเรียน อาหารเที่ยงบุฟเฟ่ต์ ของว่างเบรค 2 ช่วงเช้า-บ่าย ตำราเรียนและประกาศนียบัตรมีค่ารับรอง สวยงามเป็นเกียรติ
สถานที่จัด :  ห้องจัดประชุมสัมมนา.........

  


  

หลักสูตร ฝึกอบรมเทคนิค EFT

EFT (Emotional Freedom Technique)

 

EFT เป็นหนึ่งในวิธีการ ช่วยปลดปล่อย และเปลี่ยนแปลงความรู้สึกอึดอัด
ความเจ็บปวด ที่เกิดขึ้นกับรำงกาย และสภาวะอารมณ์ โดยกระบวน การสัมผัสที่
อ่อนโยน ตามจุดต่างๆของใบหน้าและร่างกาย ซึ่งแต่ละจุดนั้นเชื่อมโยงกับการฝังเข็มของ
การแพทย์แผนจีนโบราณ ผสมผสานกับพลังคำพูด ดังนั้นจึงส่งผลต่อสภาวะอารมณ์ที่ดี
ขึ้น และร่างกายที่แข็งแรงขึ้น

EFT เหมาะกับใคร?

- ผู้ที่ต้องการบรรเทาความเครียด ความวิตกกังวล ความโศกเศร้า ความโกรธ ความผิดหวัง ความขุ่นมัว กำจัดความรู้สึกไม่สบายตัวหรือเจ็บปวดทางร่ายกาย เช่น ผู้มีภาวะโรคซึมเศร้า, Panic, Anxiety, Fears หรือภาวะอาการเรื้อรัง เป็นต้น
- ผู้ที่ต้องการเสริมศักยภาพ เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ การตั้งค่าเป้าหมายสูงสุดของชีวิต เพิ่มพลังานชีวิต และผลลัพธ์ของการกระทำให้อยู่เหนือข้อจำกัดทั้งปวง เพื่อเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ที่มากขึ้น และอื่น ๆ อีกมากมาย

 


EFT เป็นเทคนิคหนึ่งที่ช่วยบำบัดสภาวะอารมณ์ ซึ่งส่งผลต่อกายภาพในที่สุด โดยใช้วิธีการเคาะตามจุดต่าง ๆ ของร่างกาย ที่มีส่วนสัมพันธ์กับจุดฝั่งเข็ม ตามศาสตร์แพทย์แผนจีนโบราณที่มีมานานกว่า 1,000 ปี
EFT ถูกพัฒนาโดย วิศวกร Gary Craig ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากผลงานของ ดร.โรเจอร์ แคลลาฮาน
EFT เป็นศาสตร์ที่ง่ายต่อการเรียนรู้ และมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติสำหรับทุกคน ดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยว่า ผู้ที่ใช้เทคนิคนี้ในการบำบัดตนเอง จะรู้สึกถึงสภาวะอารมณ์ที่ดีขึ้น ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ปฏิบัติ
EFT เป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้ปฏิบัติเชื่อได้ว่า ความคิด ความเชื่อ และสภาวะอารมณ์ของเรา ส่งผลกระทบต่อร่างกายและชีวิตของเราอย่างไร และ เราสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ตามที่เราปรารถนาได้เมื่อใช้เทคนิคนี้

วัตถุประสงค์
เป็นหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการที่จะทำให้ ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียบรู้หลักการของศาสตร์ EFT เพื่อนำไปปรับเปลี่ยนสภาวะอารมณ์ ความคิด และความเชื่อ ในการอาการเจ็บปวดของตน นำไปสู่การลงมือปฏิบัติปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น และสามารถนำเทคนิคนี้ช่วยเหลือผู้อื่นให้ปรับสภาวะอารมณ์ให้ดีขึ้นได้ด้วย

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ
• บรรเทาความเครียด และส่งเสริมการผ่อนคลายทั่วไป
• ปลดปล่อย และเปลี่ยนอารมณ์เจ็บปวดอึดอัดหรือ“ ลบ” เช่นความวิตกกังวล ความโศกเศร้า ความโกรธ ความผิด ความขุ่นมัว ฯลฯ
• ปรับปรุงหรือกำจัดความรู้สึกไม่สบายตัวหรือเจ็บปวด
• เพิ่มความนับถือตนเองความคิดที่ชัดเจนความรู้สึกในเชิงบวกและความสงบสุขที่มากขึ้น
• รักษาผลกระทบของการบาดเจ็บทางอารมณ์
• เสริมศักยภาพ (ศิลปะ, มืออาชีพ, กีฬา, เพศ ฯลฯ )
• เพิ่มความคิดสร้างสรรค์การมองเห็นและการตั้งค่าเป้าหมายสูงสุด
• เพิ่มพลังงานชีวิต และผลลัพธ์ของการกระทำ
• ลดความอยากอาหารและสารเสพติด
• เสริมสร้างนิสัยการนอนหลับและนอนหลับที่ดีขึ้น
• ปลดล็อค และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินของเรา
• ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง
• ให้กำลังใจ กับ เด็ก ผู้ปกครอง และคนในครอบครัว ได้อย่างทรงพลัง
• ให้ความเข้าใจของการมีชีวิตของสัตว์ทั้งหลายอย่างอ่อนโยน
• ปรับสภาวะอารมณ์ ความอยากรับประทานอาหาร และน้ำหนัก
• ส่งเสริมการเติบโตทางวิญญาณการเสริมพลังตนเองและความมั่นใจ
• ทำให้เราอยู่ เหนือความเชื่อที่ จำกัด ตัวเอง และเปิดเราสู่ความเป็นไปได้ที่มากขึ้น - และอื่น ๆ อีกมากมาย ...

กระบวนการฝึกอบรม
หลักสูตร EFT เป็นหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยเป็นทฤษฎี 20% และเน้นปฏิบัติ 80% เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้เข้าถึงการปลดปล่อยสภาวะอารมณ์ที่ถูกต้อง ซึ่งกระบวนการดังกล่าว สามารถเข้าไปสร้างการรับรู้ใหม่ในระดับจิตใต้สำนึก จึงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทันที โดยกระบวนการของ EFT เป็นกระบวนการที่ง่ายในการปฏิบัติสามารถจดจำได้ และนำไปปฏิบัติต่อภายหลังจบหลักสูตรนี้ได้อย่างง่ายดาย

การจัดทำหลักสูตร และดำเนินการสอนโดย
1) อาจารย์ ปนัดดา วิรัชนิดากุล
2) อาจารย์ ธนกร โชติธรรมธนากร

กลุ่มเป้าหมายที่ควรจะเข้าเรียนรู้
ผู้สนใจพัฒนาศักยภาพตนเอง หรือผู้ที่ต้องการปลดปล่อยสภาวะอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ยกระดับการพัฒนาจิตใต้สำนึก นักบำบัดที่ต้องการยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญด้วยเทคนิคและกระบวนการ EFT

หัวข้อในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ


I. What is EFT? (EFT คืออะไร?)
II. EFT can help? (EFT สามารถช่วยบำบัดอาการอะไรได้บ้าง?)
III. Emotions, the Body’s Energy System, and the Brain (ความสัมพันธ์ระหว่าง อารมณ์
พลังงานภายในร่างกาย และระบบสมอง)
IV. The EFT Process (กระบวนการ EFT)
• 9 Points Tapping (9 จุดตำแหน่งการเคาะ)
• Powerful keyword for each point (คำพูดที่ทรงพลังในแต่ละจุด)
• 4 EFT Powerful Process (กระบวนการเคาะ 4 วิธี)
- EFT Process 1 : Client เคาะ 9 จุด และพูดเปล่งเสียง ด้วยตนเอง
- EFT Process 2 : Client เคาะ 9 จุด และ Therapist พูดเปล่งเสียง
- EFT Process 3 : Therapist เคาะ 9 จุดและพูดเปล่งเสียง ให้ Client
- EFT Process 4 : Client เคาะ 9 จุดและพูดเปล่งเสียงด้วยตนเอง สำหรับ Therapist พูดเสริมบวกตลอดกระบวนการ ทุกจุดเคาะ
V. EFT for Aging (EFT เพื่อการชะลอวัย)
VI. EFT for Abundance (EFT เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของชีวิต)

 

ดำเนินการสอนและฝึกอบรมโดย...

อ.ปนัดดา วิรัชนิดากุล
NLP, EFT, C.Ht., APLRT
นักโปรแกรมจิตบำบัดและพัฒนาศักยภาพมนุษย์แบบองค์รวม

อ.ธนกร โชติธรรมธนากร
C.Ht, EFT., M.Ht,, M.QEM
ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาด้านการบำบัด และพัฒนาศักยภาพชีวิตระดับจิตใต้สำนึกแบบองค์รวม

ค่าลงทะเบียนเรียน :   ท่านละ        บาท 
ระยะเวลาเรียน :  2 วัน 
รวมค่าเอกสาร ตำราเรียน อาหารเที่ยงบุฟเฟ่ต์ ของว่างเบรค 2 ช่วงเช้า-บ่าย ตำราเรียนและประกาศนียบัตรมีค่ารับรอง สวยงามเป็นเกียรติ
สถานที่จัด :   ห้องจัดประชุมสัมมนา.........

 

Visitors: 2,877,215