dot dot
การชำระค่าเรียนอบรม
การสั่งซื้อหนังสือ-ซีดี
ตารางบรรยายฝึกอบรมปี2557
bulletแผนที่ สถานที่จัดการฝึกอบรม
dot
บทความและอื่นๆ
dot
bulletTestimonial - เกียรติบัตร
bulletร่วมประชุม World Forum Federation 2012 London
bulletรวมภาพการบรรยายและอบรม
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรระดับต้น
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรระดับกลาง
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรระดับชั้นสูง
bulletหลักสูตร Certified Diploma Master Advanced NLP
bulletจรรยาบรรณ นักสั่งจิตบำบัด
bulletพลังที่มีอำนาจมากที่สุดในจักรวาล
bulletสมองซีกซ้ายและซีกขวา
bulletบทเรียนแง่คิดสำหรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
bulletพลังอำนาจแห่งจินตนาการ
bulletการสั่งจิตด้วยวิธี NLP
bulletสั่งจิตเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
bulletสั่งจิต-ศาสตร์ลึกลับ
bulletกุญแจสู่ความสำเร็จ
bulletคิดเช่นไรชีวิตก็เป็นเช่นนั้น
bulletความสำคัญของการหายใจกับการสั่งจิตบำบัด
bulletน้องณัฐไม่เขียนหนังสือ
bulletบำบัดมะเร็งด้วยศาสตร์องค์รวม
bulletพลังจิตอำนาจแม่เหล็ก
bulletสั่งจิตฯ สู่นิพพาน
bulletภาพในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ทางจิตนานาชาติ
bulletความสำพันธ์ของจิตสำนึกและจิตใต้สำนึก
bulletนิยามของจิต
bulletประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
bulletWhat you will achieve-สิ่งที่ท่านจะประสบความสำเร็จ
bulletเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับ " การสะกดจิต "
bulletสั่งจิตแก้ปัญหา 100 เรื่อง
bulletการสำรวจตรวจสอบการดำเนินชีวิตส่วนตัว
bullet15เรื่องที่สูญเสียเวลาและพลังงานชีวิต
bulletโปรแกรมจิตใต้สำนึกสู่ความสำเร็จ
bulletบทสวดพระพุทธคุณ
dot
Newsletter

dot
dot
Useful Links
dot
bulletสถาบันวิทยาศาสตร์ทางจิต
bulletชมรมจิตวิทยาสมาธิ
bulletโรงเรียนของหนู
bulletมูลนิธิเด็ก
bulletมูลนิธิช่วยเด็กยากจน
bulletมูลนิธิเด็กกำพร้าบ้านโสสะ
bulletimdha.com
bulletiact.org
bulletinfinityinst.com
bulletcaliforniainstitute.net


ชมรมพัฒนาพลังจิตใต้สำนึก
ประกันภัยรถยนต์NLP (Neuro Linguistic Programming)Training

ฝึกอบรมการพัฒนาปรับปรุงศักยภาพตนเองด้วยการสั่งจิต NLP

โดย  อ. ดร. บุญเลิศ  สายสนิท A.M.D., M.H.A., N.L.P., C.Ht
ผู้เชี่ยวชาญการสั่งจิตบำบัดทางการแพทย์และทันตกรรมนานาชาติ  USA
วิทยากร: Neuro Linguistic Programmer, Life –Improvement For Success
Certified Member and Hypnotherapist of The International Medical and Dental Hypnotherapy Association, USA and also  A Certified Member and Hypnotherapist of The International Association of Counselors and Therapists, USA

 ด้วยการฝึกอบรม  ด้วยวิธี  NLP ช่วยให้ชีวิตของท่านได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้อย่างมหัศจรรรย์   

สิ่งที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการเรียนรู้ดังต่อไปนี้
1. วิธีการสั่งจิต และการสั่งจิตตนเอง
2.  เทคนิคของ NLP
3.  พลังอำนาจจิต

การสั่งจิตหรือการสะกดจิต
1.  การสั่งจิต หรือ การสะกดจิตนั้น คืออะไร   ความลึกลับเกี่ยวกับการสั่งจิต  มีผลดีอย่างไร
2.  จิตสำนึก และ จิตใต้สำนึก คืออะไร  ทำงานย่างไร และ  วิธีการโปรแกรมจิตใต้สำนึก
3.  การจินตภาพมีผลต่อร่างกายอย่างไร
4.  ทำไม จินตนาการ จึงมีพลังอำนาจ มากกว่าอำนาจจิต
5.  การเข้าสู่การสั่งจิตตนเองได้รวดเร็ว  โปรแกรมจิตใต้สำนึก และการออกจากภวังค์ภายใน 30  วินาที
6.  วิธีการสั่งจิตทางด้านบวก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใต้สำนึกเป็นด้านบวก
7.  วิธี สร้างสูตรการสั่งจิตให้เกิดผลดีต่อชีวิต  สุขภาพจิตและร่างกาย8.  สูตรการสั่งจิตแบบต่าง ๆ
9.  วิธีขจัด สิ่งปิดกั้น ต่อความสำเร็จของชีวิต
10.  วิธีควบคุมความรู้สึกและอารมณ์ไม่ดีได้ในทันที  โดยจัดโปรแกรม คำสั่งจิตเป็น “คำเฉพาะ”
11.  วิธีการติดต่อกับจิตใต้สำนึกของคุณ โดยใช้สัญญาณ นิ้ว  และ เพนดูลัมเพื่อแก้ปัญหา
12.  เรียนรู้  วิธีการสั่งจิตควบคุมความเจ็บปวดและขจัดความเจ็บปวด
13.  การสั่งจิตผู้อื่น  เทคนิคจูงจิตเข้าสู่ภวังค์ได้อย่างรวดเร็ว
14.  หัดสอนวิธีสั่งจิตตนเอง
15.  วิธีการบำบัดแก้ปัญหาทางจิต
16.  หาสาเหตุของปัญหา แล้วบำบัด ขจัดเสีย
17.  วิธีใช้จินตนาการเพื่อการบำบัดแก้ปัญหา  และเรียนรู้วิธีสร้างจินตนาการแก้ปัญหาของตน
18.  วิธีกาาบำบัดรักษา ผู้มีปัญหาทางไกล

เทคนิคการใช้ NLP

การพัฒนาคำสั่งจูงจิต  -   คุณจะเรียนรู้วิธีทำให้ผู้อื่นชอบคุณ และไว้ใจคุณภายใน 90 วินาที

วิธฝังคำสั่งจิต  -   (คำกระตุ้น)   เพื่อสร้างสภาวะจิตตามที่ต้องการ  โดยใช้คำกระตุ้นจิต
                              ให้เป็นไปทางด้านบวก และสร้างสรรค์พัฒนา
การพัฒนาคำจูงจิตเป็นกลุ่ม   -   ทำให้ผู้เข้าฟังเข้าชมพึงพอใจ
วิธีการปรับปรุงสัมพันธภาพ  -  ใช้เทคนิคของ NLP  จะช่วยให้ปรับสัมพันธภาพของ
                                                    ของครอบครัว –เพื่อนร่วมงานและเพื่อนทั่วไป ดีขึ้น 
วิธีตั้งเป้าหมาย   -   การตั้งเป้าหมายด้วยวิธีการจัดโปรแกรมคำสั่งจิต เข้าสู่จิตใต้สำนึก  ให้
                               ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้
วิธีการพัฒนาการเรียนรู้เร็ว  -  การโปรแกรมคำสั่งจิต ให้เพิ่มความจำ  มีสมาธิในการอ่าน
                                                 การเรียน  พัฒนาไปสู่ความรู้ความเข้าใจได้ดีและได้เร็ว
ขจัดความตื่นตกใจและความกลัว  -  สั่งจิตหรือโปรแกรมคำสั่งจิต ขจัดความตื่นตคกใจและ
                                                           ความกลัว ความวิตกกังวลต่าง ๆ
พลังอำนาจจิต

วิธีการกำหนดจิตไปยังจุดใดจุดหนึ่ง   -   เป็นการฝึกเพื่อเพิ่มพลังอำนาจจิต
วิธีการย้อนชีวิตในอดีต   -   เป็นวิธีการระลึกถึงความจำในอดีต  เพื่อนำมาแก้ปัญหาใน
                                             ปัจจุบัน
การหาผู้นำทางและอาจารย์   -   จะได้เรียนรู้ แสวงหาผู้แนะแนวทาง  อาจารย์ช่วยวพัฒนา
การสร้างปาฏิหาริย์    -    จะได้เรียนรู้ที่วิธีสั่งจิตใต้สำนึกพัมนาศักยภาพ พลังอำนาจจิต
                                        ให้เหนือสสาร
วิธีล็อก   -    วิธีสั่งจิตเพื่อการล็อก  คำสั่งจิตครั้งสุดท้าย  ให้ได้รับผลดีอย่างถาวร  หรือล็อก
                     ความรู้ความเข้าใจ ความสามารถไว้ในจิตใต้สำนึก  เพื่อให้สามารถนำออกมา
                      ให้ได้ง่าย ได้เร็วตามที่ต้องการ

ติดต่อสอบถาม โดยตรงจาก  อ. บุญเลิศ  สายสนิท   โทร  089-689-7287
www.hypnoticqualitycom  E-mail: boonlert_saisanit@hotmail.com

 


 


 NLP (Neuro Linguistic Programming)Training article

 

พฤหัส-ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ที่  23-24-25-26 ตุลาคม 2557   อบรม พลังจิตใต้สำนึก  ชั้นสูง  (4 วัน 3 คืน)

เวลา 06.00 – 20.00 น.  Master Advanced Hypnotherapy Training Course  (C.Ht ) 9
ค่าละทะเบียนคนละ  12,000 บาท  ชำระภายใน  วันที่  30 กันยายน  2557  รวม  ค่าตำรา เล่มหนาเอกสารประกอบอีกมาก  ค่าอาหาร 4 วัน, อาหารเบรค  ค่าประกาศนียบัตร รับรอง ที่มีค่า สวยงาม และค่าโรงแรมที่พักห้องละ 2 คน และค่ารถเดินทางไป-กลับ    นอกจากถูกที่สุดในจักรวาล และยังสอนด้วยประสบการณ์มามากกว่า 30 ปี  แค่สาธิตพลังจิตแบบต่าง ๆ ก็เกินคุ้มกับค่าเรียนแล้วครับ    ที่สำคัญ คุณจะได้เรียนรู้ เทคนิคต่าง ๆ มากมาย ทั้งแปลกตา แปลกใจ  ด้วยเทคนิคสั่งจิตแบบต่าง ๆ มากมาย  รวมทั้งคำสั่งจิตที่มีค่าควรแก่การจดจำ นำไปปฏิบัติ ให้เกิดผลดีแก่ตน คนในครอบครัว และธุรกิจการงานของตนและทีมงาน (คลิ้กดูรายละเอียดการอบรมและหมายกำหนดการต่างๆได้ที่นี่)

 

 ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์-จันทร์ ที่  5 - 8 ธันวาคม 2557    อบรม    NLP  ชั้นสูง   ( 4 วัน)

เวลา  08.30-16.30 น.  Diploma Master Advanced NLP Training Course  (4 Days)
 คุณจะได้พบการสาธิต ของอาจารย์ บุญเลิศ สายสนิท ที่น่าทึ่ง น่าสนเท่ห์ น่าประหลาดใจ ทำได้อย่างไร ผมเปิดเผย ถ่ายทอดด้วยความยินดีและเต็มใจไม่ปิดบัง ดังที่ผม อนุญาตให้ศิษย์ผู้ที่เรียนกับผมทุกชั้น ทุกระดับ ให้อัดเสียง ให้ถ่ายรูป (ยกเว้นถ่ายวีดีโอ) เพื่อเอาไปทบทวน เพื่อฝึกปฏิบัติ ให้ทำได้ ทำเป็น จนสามารถ เป็น Life Coach, Business Coach and Personal Coach ได้อย่างมั่นใจ  
จัดที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ตึก เค ยูโฮม อัตราค่าลงทะเบียน คนละ 12,000 บาท    รวมค่าตำรา อาหาร เบรค ประกาศนียบัตร รับรอง มีค่าสวยงาม มีอักษรย่อต่อท้ายชื่อ   Dip. NLP ( Diploma Neuro-Linguistic Programmer) มีค่าสวยงาม เลือกได้เอา ภาษาไทย หรือ อังกฤษ ถ้าเอาทั้งสองภาษา เสียเพิ่ม 100 บาทเท่านั้น

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2000-2014 All Rights Reserved.

Google