กำหนดการฝึกอบรม

  กำหนดการเรียน ฝึกอบรม ปี 2563

  The Schedule of Hypnosis – Hypnotherapy – NLP Training Course of the year 2020       


 

 

 

 วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563  คอร์สเรียน ฝึกอบรมหลักสูตร พลังจิตใต้สำนึก ระดับชั้นต้น 2 วัน 

(Basic Hypnosis-Hypnotherapy Training Course 2 Days.)

 " ศาสตร์เพื่อการบำบัดและพัฒนาศักยภาพบุคคลได้อย่างยั่งยืน "

 ตามแนวหลักสูตรการฝึกอบรมของ อ.ดร.บุญเลิศ สายสนิท 

ดำเนินการสอนและฝึกอบรมโดย 

อ.ปนัดดา วิรัชนิดากุล NLP, EFT, C.Ht., APLRT 
นักโปรแกรมจิตบำบัดและพัฒนาศักยภาพมนุษย์แบบองค์รวม 

อ. ธรรมราช วงค์สุยะ NLP, EFT, C.Ht., MHT, PLRT
นักสั่งจิตบำบัดพัฒนาศักยภาพมนุษย์


ค่าลงทะเบียนท่านละ 6,000 บาท รวม ค่าเอกสาร ตำราเรียน อาหารเที่ยงบุฟเฟต์ ของว่างช่วงเบรค 2 ช่วงเช้า-บ่าย และประกาศนียบัตรรับรองที่มีค่าสวยงามเป็นเกียรติ   ( คลิ้กดูรายละเอียดหลักสูตรของคอร์สนี้ )
*** เปิดรับสมัครและรับการชำระเงิน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงภายใน วันที่ 31 ม.ค. 63 เท่านั้น
สถานที่จัด : ห้องจัดประชุม ร.ร.กานต์มณี พาเลซ ถ.ประดิพัทธ์ พญาไท กรุงเทพฯ   ( คลิ้กดูแผนที่ ที่นี่ )

   


 

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 14-15 มีนาคม 2563   คอร์สเรียนฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิค EFT (Emotional Freedom Technique) 2 วัน

เวลาเรียน 9.00-16.30 น.

ดำเนินการสอนและฝึกอบรมโดย...

อ.ปนัดดา วิรัชนิดากุล
NLP, EFT, C.Ht., APLRT
นักโปรแกรมจิตบำบัดและพัฒนาศักยภาพมนุษย์แบบองค์รวม

อ.ธนกร โชติธรรมธนากร
C.Ht, EFT., M.Ht,, M.QEM
ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาด้านการบำบัด และพัฒนาศักยภาพชีวิตระดับจิตใต้สำนึกแบบองค์รวม

ค่าลงทะเบียนท่านละ 6,000 บาท รวม ค่าเอกสาร ตำราเรียน อาหารเที่ยงบุฟเฟต์ ของว่างช่วงเบรค 2 ช่วง(เช้า-บ่าย) และประกาศนียบัตรรับรองที่มีค่าสวยงามเป็นเกียรติ  ( คลิ้กดูรายละเอียดหลักสูตรของคอร์สนี้ )

*** เปิดรับสมัครและรับชำระเงิน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงภายใน วันที่ 28 ก.พ. 63 เท่านนั้น 
สถานที่จัด : ห้องจัดประชุม โรงแรมกานต์มณี พาเลซ ถ.ประดิพัทธ์ (สะพานควาย) กรุงเทพฯ   ( คลิ้กดูแผนที่ ที่นี่ )


 

 

         สำหรับคอร์สที่ยังไม่ได้ประกาศกำหนดวัน ขอให้ท่านที่มีความสนใจ และประสงค์ที่จะรับการเรียนรู้ ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆของศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึก  กรุณาแจ้งความประสงค์โดยกรอกใบสมัครเรียน คอร์สที่ท่านต้องการที่จะเรียนไว้ก่อนที่ในเว็บไซต์นี้ (บนเมนู "สมัครอบรม" ด้านบนของเว็บไซต์ครับ) และทำการโอนเงินเพื่อจอง สำรองที่เรียนไว้ (จำนวนเงิน 1,000.-บาท/คอร์ส) เมื่อมีจำนวนผู้สมัครเรียนพอสมควร ที่สามารถเปิดคอร์สสอนได้ ทางศูนย์ฯจะทำการแจ้งให้ท่านทราบกำหนดการเปิดสอน (ตามช่องทางติดต่อที่ท่านได้แจ้งไว้ในใบสมัคร) เป็นเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อให้ท่านได้เตรียมตัวพร้อม สำหรับการวางแผนเดินทางมาเรียน ทั้งนี้เพื่อให้สะดวกสำหรับการจัดการของทุกฝ่ายครับ  
  
*** หลังจากกรอกใบสมัคร คอร์สเรียนที่ท่านต้องการเรียนในเว็บเรียบร้อยแล้ว กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียน หรือค่าสำรองที่เรียน จำนวน 1,000.- บาท เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา สะพานใหม่ดอนเมือง เลขที่ 0222-611-026  ชื่อ นายวศิน สายสนิท 

*** แล้วแจ้งยืนยันการโอนเงินพร้อมถ่ายสลิปที่โอนเงินส่งไปที่ Line ID: wanna1453 , โทร. 065-5391453 (คุณปิ๊ก) , Email: hypnoticquality@gmail.com

 

 

อัตราค่าเรียน ฝึกอบรม ในคอร์สต่างๆ ที่ศูนย์ฯเปิดทำการสอน
 
 
คอร์สเรียน เวลาเรียน สถานที่ อัตราค่าเรียน
พลังจิตใต้สำนึก ระดับต้น  
( Basic Hypnosis-Hypnotherapy )
2 วัน ห้องประชุม 6,000.-
พลังจิตใต้สำนึก ระดับกลาง   
( Intermediate Hypnosis-Hypnotherapy )
3 วัน ห้องประชุม 8,000.-
พลังจิตใต้สำนึก ระดับสูง  
( Advanced Hypnosis-Hypnotherapy )
4 วัน รีสอร์ท 15,000.-
NLP ระดับชั้นต้น 
(Basic Neuro Linguistic Programming)
2 วัน ห้องประชุม 6,000.-
NLP ระดับชั้นกลาง 
(Intermediate Neuro Linguistic Programming)
3 วัน ห้องประชุม 8,000.-
NLP ระดับชั้นสูง
(Advanced Neuro Linguistic Programming)
4 วัน ห้องประชุม 12,000.-
Certified NLP Practitioner
(Neuro Linguistic Programming Practitioner)
4 วัน ห้องประชุม 15,000.-
Certified NLP Master Practitioner
(Neuro Linguistic Programming Master Practitioner)
6 วัน ห้องประชุม 24,000.-
เทคนิค EFT (Emotional Freedom Technique) 2 วัน ห้องประชุม 6,000.-
พลังจิตใต้สำนึก สำหรับเยาวชน (อายุ 11-18 ปี)
 ( Basic Hypno-NLP for Youth )
2 วัน ห้องประชุม 4,000.-
  
 
*** วิทยากร จะมีจำนวน 2-4 ท่าน ในแต่ละคอร์ส เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะได้อย่างเต็มที่ เต็มประสิทธิภาพจากความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษของวิทยากรแต่ละท่าน 

***คอร์สระดับชั้นต้น เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ส่วนการสมัครเรียนในคอร์สระดับกลางและระดับสูง ต้องผ่านคอร์สการเรียนตามลำดับชั้นมาก่อนแล้วเท่านั้น แต่หากท่านเคยเรียนมาจากสถาบันอื่น ต้องส่งเอกสารใบรับรองมาให้ประกอบการพิจารณาด้วยครับ

 
 ทางศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากร วันและสถานที่ จัดการเรียนการฝึกอบรม ให้อยู่ในคุณภาพระดับเดียวกันตามที่ประกาศไว้ ได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครเรียนได้รับทราบล่วงหน้า ค่าจองและค่าอบรมที่ชำระแล้วไม่สามารถขอคืนได้ หากมีความจำเป็น ผู้สมัครสามารถขอเลื่อนไปเข้าเรียนในครั้งต่อๆไปได้ และหากภายใน 3 เดือนหลังจากที่ผู้สมัครเรียนชำระเงินจองไว้แล้ว แต่ทางศูนย์ฯไม่อาจจะเปิดคอร์สเรียนนั้นได้ จะคืนเงินจองให้เต็มจำนวน
 
*** รายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปบริจาคให้มูลนิธิการกุศล และสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า ผู้พิการด้อยโอกาส ต่างๆ ***

 

    พึงระลึกอยู่เสมอว่า   คนเรียนน้อย รู้มากไม่มี  คนที่เรียนมาก  รู้น้อยไม่มี  ยิ่งเรียนมาก  ย่อมรู้มาก  ทำให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น  มีคุณภาพและคุณค่าชีวิตสูงขึ้น  มีค่าตัวสูงขึ้น  มีประสบการณ์จากการเรียนรู้มากขึ้น   ไม่ต้องคอยแสวงหาโอกาส  แต่โอกาสจะวิ่งเข้ามาหาคุณ เส้นทางกว้างไกล ทำให้ใคร ๆ ก็อยากจะจ้างบุคคล ที่มีความรู้ความสามารถนมากเช่นคุณ เมื่ออายุมากขึ้น วัยสูงขึ้น  ทำให้เวลาของชีวิตที่เหลือ  ลดน้อยลง  คุณจะปล่อยให้อายุและวัยสูงขึ้นโดยไม่ คิดสร้างชีวิตของคุณให้มีคุณค่ามากขึ้นไปตามวัยของคุณที่สูงขึ้นด้วยหรือ  “สุขภาพที่ดี  ดีกว่ามีทรัพย์”  Good Health is Better Than Riches

         จงทำช่วงวัยของชีวิตของคุณที่เหลืออยู่นี้  ให้เป็นช่วงวัยของชีวิตของคุณที่ดีที่สุด ให้มีความสงบ  ความสุขและสันติสุขให้จงได้
 
 
ขอให้คุณเลือกเส้นทางชีวิตได้อย่างประสบความสำเร็จ
 
อ. ดร. บุญเลิศ สายสนิท
 
 
Visitors: 2,774,628