กำหนดการฝึกอบรม

  กำหนดการเรียน ฝึกอบรม ปี 2563

  The Schedule of Hypnosis – Hypnotherapy – NLP Training Course of the year 2020       


 เปิดทำการสอนในระบบออนไลน์

             เนื่องด้วย จากการเกิดระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในขณะนี้ โดยไม่อาจจะทราบได้ว่าเหตุการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติได้เมื่อใด ทำให้การเรียนการสอนในแบบปกติยังไม่สามารถที่จะเปิดได้ ทางศูนย์ฯจึงได้จัดการฝึกอบรมโดยใช้ระบบออนไลน์ขึ้น โดยจะมี อัตราค่าเรียนที่ย่อมเยา เป็นพิเศษ โดยท่านที่สนใจสามารถที่จะเรียนรู้ได้จากที่บ้านของท่านเอง และสำหรับท่านที่สนใจกรุณาแจ้งความจำนงในคอร์สที่ท่านต้องการเรียนได้ที่ Line ID: wanna1453 หรือ กรอกใบสมัครเรียน ไว้ที่ในเว็บไซต์นี้ (สามารถคลิกได้ที่ลิ้งค์นี้ คลิกเพื่อสมัครเรียน

 

 

คอร์สเรียนออนไลน์ หลักสูตร NLP ระดับชั้นต้น ใช้เวลาเรียนประมาณ 12 ชั่วโมง
( Basic Neuro Linguistic Programming )

(ขณะนี้สามารถเรียนจากวิดีโอย้อนหลังที่บันทึกไว้)

     ดำเนินการสอนและฝึกอบรมโดย

     ดร.พิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ
     Ph.D., NLP, C.Ht., AI NLP Master Coach
     ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กรและวิทยากรนักพัฒนาศักยภาพบุคคล

     อัตราค่าคอร์สเรียนออนไลน์ :   1,990 บ.  (พร้อมรับใบประกาศนียบัตรรับรอง)


 คอร์สเรียนออนไลน์ หลักสูตร พลังจิตใต้สำนึก ระดับชั้นต้น ใช้เวลาเรียนประมาณ 12 ชั่วโมง
 (Basic Hypnosis-Hypnotherapy)
(ขณะนี้สามารถเรียนจากวิดีโอย้อนหลังที่บันทึกไว้)

     ดำเนินการสอนและฝึกอบรมโดย

     1)  อ. นัญนิภาณัฐ จีรานุโกศล  NLP, EFT, C.Ht.
     นักพูดพัฒนาศักยภาพ.พลังจิตใต้สำนึก นักปลุกพลัง นักสั่งจิตบำบัด   

     2)  อ.ปนัดดา วิรัชนิดากุล  NLP, EFT, C,Ht., APLRT

     นักโปรแกรมจิตบำบัดและพัฒนาศักยภาพมนุษย์แบบองค์รวม 

     อัตราค่าคอร์สเรียนออนไลน์ :  1,990 บ. (พร้อมรับใบประกาศนียบัตรรับรอง)

     (* หมายเหตุ การสมัครเรียน โปรดระบุ คอร์ส และชื่อของอาจารย์ผู้สอนด้วยครับ และต้องนัดทำการปฎิบัติจริงให้ อจ.ผู้สอนพิจารณา) 


 

คอร์สเรียนออนไลน์ หลักสูตร พลังจิตใต้สำนึก ระดับชั้นกลาง ใช้เวลาเรียนประมาณ 12 ชั่วโมง
(Intermediate Hypnosis-Hypnotherapy)

     ดำเนินการสอนและฝึกอบรมโดย

     1) อ.นัญนิภาณัฐ จีรานุโกศล  NLP, EFT, C.Ht.  (ขณะนี้สามารถเรียนจากวิดีโอย้อนหลังที่บันทึกไว้)
     นักพูดพัฒนาศักยภาพ.พลังจิตใต้สำนึก นักปลุกพลัง นักสั่งจิตบำบัด

     2)  อ.ปนัดดา วิรัชนิดากุล  NLP, EFT, C,Ht., APLRT  (*เริ่มสอนสด วันเสาร์ที่ 14 พย. - วันอาทิตย์ที่ 29 พ.ย. 63)
     นักโปรแกรมจิตบำบัดและพัฒนาศักยภาพมนุษย์แบบองค์รวม 

       เริ่มเรียน วันเสาร์ที่ 14 พย. - วันอาทิตย์ที่ 29 พ.ย. 63
      เรียนเฉพาะ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ รวม 6 วัน
      (วันที่เรียน 14,15 , 21, 22, 28 และ 29 พ.ย.63)
      เรียนเวลา 19.30 - 21.30 น. (2 ชั่วโมง)

     อัตราค่าคอร์สเรียนออนไลน์ :  2,990 บ. (พร้อมรับใบประกาศนียบัตรรับรอง)

      ***หมายเหตุ  ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกภาคปฎิบัตินอกสถานที่อีก 1 วัน การสมัครเรียน โปรดระบุ คอร์ส และชื่อของอาจารย์ผู้สอนด้วยครับ

 


คอร์สเรียนออนไลน์ หลักสูตร Certified NLP Practitioner (เทียบเท่า NLP ระดับชั้นกลาง)  ใช้เวลาเรียนประมาณ 12 ชั่วโมง

(ขณะนี้สามารถเรียนจากวิดีโอย้อนหลังที่บันทึกไว้)

     ดำเนินการสอนและฝึกอบรมโดย
     ดร.พิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ 
     Ph.D., NLP, C.Ht., AI NLP Master Coach
     ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กรและวิทยากรนักพัฒนาศักยภาพบุคคล

     อัตราค่าคอร์สเรียนออนไลน์ :  2,990 บ.  (พร้อมรับใบประกาศนียบัตรรับรอง)


คอร์สเรียนออนไลน์ หลักสูตร Certified NLP Master Practitioner (เทียบเท่า NLP ชั้นสูงในหลักสูตรเดิม)

เริ่มเรียนสด วันเสาร์ที่ 5 กันยายน ถึง วันที่ 4 ตุลาคม 63 (เรียนเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์)

ดำเนินการสอนโดย
ดร.พิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ
Ph.D., NLP, C.Ht., AI NLP Master Coach, Certified Coach Napoleon Hill (CCNH)
ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กรและวิทยากรนักพัฒนาศักยภาพบุคคล

เรียนทั้งหมด 10 วันๆละ 3 ชม. รวม 30 ชม.
เรียนทุกวันเสาร์-อาทิตย์
(วันที่เรียน 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 ก.ย. และ 3, 4 ต.ค. 63)

อัตราค่าคอร์สเรียนออนไลน์ :  9,990 บ.  (พร้อมรับใบประกาศนียบัตรรับรอง)
*** คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม : เป็นผู้จบหลักสูตร NLP Practitioner หรือ หลักสูตร NLP ระดับชั้นกลาง (ในหลักสูตรเดิม)


 

 

*** การเรียนออนไลน์ จะใช้บริการของ ZOOM โดยผู้สมัครเรียนจะได้รับ ลิ้งค์ หรือ ชื่อและรหัสผ่าน เพื่อทำการ Log In เข้าห้องเรียน และหากผู้เรียนพลาดหรือไม่สามารถเข้าเรียนออนไลน์ในวันที่ทำการสอนสด ได้ในวันใดๆ สามารถเข้าเรียนจากวิดีโอที่บันทึกไว้ได้ โดยผู้เรียนทุกท่านจะได้รับลิ้งค์เพื่อเข้ารับชมวิดีโอย้อนหลังได้เสมอ จึงสามารถสมัครเข้าเรียนได้ตลอดเวลาครับ***

 

         สำหรับคอร์สที่ยังไม่ได้ประกาศกำหนดวัน ขอให้ท่านที่มีความสนใจ และประสงค์ที่จะรับการเรียนรู้ ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆของศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึก  กรุณาแจ้งความประสงค์โดยกรอกใบสมัครเรียน คอร์สที่ท่านต้องการที่จะเรียนไว้ก่อนที่ในเว็บไซต์นี้ (บนเมนู "สมัครอบรม" ด้านบนของเว็บไซต์ครับ) และทำการโอนเงินเพื่อจอง สำรองที่เรียนไว้ (จำนวนเงิน 1,000.-บาท/คอร์ส) เมื่อมีจำนวนผู้สมัครเรียนพอสมควร ที่สามารถเปิดคอร์สสอนได้ ทางศูนย์ฯจะทำการแจ้งให้ท่านทราบกำหนดการเปิดสอน (ตามช่องทางติดต่อที่ท่านได้แจ้งไว้ในใบสมัคร) เป็นเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อให้ท่านได้เตรียมตัวพร้อม สำหรับการวางแผนเดินทางมาเรียน ทั้งนี้เพื่อให้สะดวกสำหรับการจัดการของทุกฝ่ายครับ  

  
*** หลังจากกรอกใบสมัคร คอร์สเรียนที่ท่านต้องการเรียนในเว็บเรียบร้อยแล้ว กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียน หรือค่าสำรองที่เรียน จำนวน 1,000.- บาท เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา สะพานใหม่ดอนเมือง เลขที่ 0222-611-026  ชื่อ นายวศิน สายสนิท 

*** แล้วแจ้งยืนยันการโอนเงินพร้อมถ่ายสลิปที่โอนเงินส่งไปที่ Line ID: wanna1453 , โทร. 065-5391453 , Email: hypnoticquality@gmail.com

 

อัตราค่าเรียน ฝึกอบรม ในคอร์สต่างๆ ที่ศูนย์ฯเปิดทำการสอนในสภาวะปกติ
 
 
คอร์สเรียน เวลาเรียน สถานที่ อัตราค่าเรียน
พลังจิตใต้สำนึก ระดับต้น  
( Basic Hypnosis-Hypnotherapy )
2 วัน ห้องประชุม 6,000.-
พลังจิตใต้สำนึก ระดับกลาง   
( Intermediate Hypnosis-Hypnotherapy )
3 วัน ห้องประชุม 8,000.-
พลังจิตใต้สำนึก ระดับสูง  
( Advanced Hypnosis-Hypnotherapy )
4 วัน รีสอร์ท 15,000.-
NLP ระดับชั้นต้น 
(Basic Neuro Linguistic Programming)
2 วัน ห้องประชุม 6,000.-
NLP ระดับชั้นกลาง 
(Intermediate Neuro Linguistic Programming)
3 วัน ห้องประชุม 8,000.-
NLP ระดับชั้นสูง
(Advanced Neuro Linguistic Programming)
4 วัน ห้องประชุม 12,000.-
Certified NLP Practitioner
(Neuro Linguistic Programming Practitioner)
4 วัน ห้องประชุม 15,000.-
Certified NLP Master Practitioner
(Neuro Linguistic Programming Master Practitioner)
6 วัน ห้องประชุม 24,000.-
เทคนิค EFT (Emotional Freedom Technique) 2 วัน ห้องประชุม 6,000.-
พลังจิตใต้สำนึก สำหรับเยาวชน (อายุ 11-18 ปี)
 ( Basic Hypno-NLP for Youth )
2 วัน ห้องประชุม 4,000.-
  
 
*** วิทยากร จะมีจำนวน 2-4 ท่าน ในแต่ละคอร์ส เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะได้อย่างเต็มที่ เต็มประสิทธิภาพจากความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษของวิทยากรแต่ละท่าน 

***คอร์สระดับชั้นต้น เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ส่วนการสมัครเรียนในคอร์สระดับกลางและระดับสูง ต้องผ่านคอร์สการเรียนตามลำดับชั้นมาก่อนแล้วเท่านั้น แต่หากท่านเคยเรียนมาจากสถาบันอื่น ต้องส่งเอกสารใบรับรองมาให้ประกอบการพิจารณาด้วยครับ

 
 ทางศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากร วันและสถานที่ จัดการเรียนการฝึกอบรม ให้อยู่ในคุณภาพระดับเดียวกันตามที่ประกาศไว้ ได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครเรียนได้รับทราบล่วงหน้า ค่าจองและค่าอบรมที่ชำระแล้วไม่สามารถขอคืนได้ หากมีความจำเป็น ผู้สมัครสามารถขอเลื่อนไปเข้าเรียนในครั้งต่อๆไปได้ และหากภายใน 3 เดือนหลังจากที่ผู้สมัครเรียนชำระเงินจองไว้แล้ว แต่ทางศูนย์ฯไม่อาจจะเปิดคอร์สเรียนนั้นได้ จะคืนเงินจองให้เต็มจำนวน
 
*** รายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปบริจาคให้มูลนิธิการกุศล และสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า ผู้พิการด้อยโอกาส ต่างๆ ***

 

    พึงระลึกอยู่เสมอว่า   คนเรียนน้อย รู้มากไม่มี  คนที่เรียนมาก  รู้น้อยไม่มี  ยิ่งเรียนมาก  ย่อมรู้มาก  ทำให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น  มีคุณภาพและคุณค่าชีวิตสูงขึ้น  มีค่าตัวสูงขึ้น  มีประสบการณ์จากการเรียนรู้มากขึ้น   ไม่ต้องคอยแสวงหาโอกาส  แต่โอกาสจะวิ่งเข้ามาหาคุณ เส้นทางกว้างไกล ทำให้ใคร ๆ ก็อยากจะจ้างบุคคล ที่มีความรู้ความสามารถนมากเช่นคุณ เมื่ออายุมากขึ้น วัยสูงขึ้น  ทำให้เวลาของชีวิตที่เหลือ  ลดน้อยลง  คุณจะปล่อยให้อายุและวัยสูงขึ้นโดยไม่ คิดสร้างชีวิตของคุณให้มีคุณค่ามากขึ้นไปตามวัยของคุณที่สูงขึ้นด้วยหรือ  “สุขภาพที่ดี  ดีกว่ามีทรัพย์”  Good Health is Better Than Riches

         จงทำช่วงวัยของชีวิตของคุณที่เหลืออยู่นี้  ให้เป็นช่วงวัยของชีวิตของคุณที่ดีที่สุด ให้มีความสงบ  ความสุขและสันติสุขให้จงได้
 
 
ขอให้คุณเลือกเส้นทางชีวิตได้อย่างประสบความสำเร็จ
 
อ. ดร. บุญเลิศ สายสนิท
 
 
Visitors: 2,799,216