กำหนดการฝึกอบรม

  กำหนดการเรียน ฝึกอบรม ปี 2567

  The Schedule of Hypnosis – Hypnotherapy – NLP Training Course of the year 2024       


 

     

 

 

      


 

คอร์สเรียนออนไลน์ หลักสูตร NLP ระดับชั้นต้น ใช้เวลาเรียนประมาณ 12 ชั่วโมง
( Basic Neuro Linguistic Programming )

(ขณะนี้สามารถเรียนจากวิดีโอที่บันทึกไว้)

     ดำเนินการสอนและฝึกอบรมโดย

     ดร.พิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ
     Ph.D., NLP, C.Ht., AI NLP Master Coach
     ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กรและวิทยากรนักพัฒนาศักยภาพบุคคล

     อัตราค่าคอร์สเรียนออนไลน์ :   1,990 บ.  (พร้อมรับใบประกาศนียบัตรรับรอง)


 คอร์สเรียนออนไลน์ หลักสูตร พลังจิตใต้สำนึก ระดับชั้นต้น ใช้เวลาเรียนประมาณ 12 ชั่วโมง
 (Basic Hypnosis-Hypnotherapy)
(ขณะนี้สามารถเรียนจากวิดีโอที่บันทึกไว้)

     ดำเนินการสอนและฝึกอบรมโดย

     1)  อ. นัญนิภาณัฐ จีรานุโกศล  NLP, EFT, C.Ht.
     นักพูดพัฒนาศักยภาพ.พลังจิตใต้สำนึก นักปลุกพลัง นักสั่งจิตบำบัด   

     2)  อ.ปนัดดา วิรัชนิดากุล  NLP, EFT, C,Ht., APLRT

     นักโปรแกรมจิตบำบัดและพัฒนาศักยภาพมนุษย์แบบองค์รวม 

     อัตราค่าคอร์สเรียนออนไลน์ :  1,990 บ. (พร้อมรับใบประกาศนียบัตรรับรอง)

     (* หมายเหตุ การสมัครเรียน โปรดระบุ คอร์ส และชื่อของอาจารย์ผู้สอนด้วยครับ และต้องนัดทำการปฎิบัติจริงให้ อจ.ผู้สอนพิจารณา) 


 

คอร์สเรียนออนไลน์ หลักสูตร พลังจิตใต้สำนึก ระดับชั้นกลาง ใช้เวลาเรียนประมาณ 12 ชั่วโมง
(Intermediate Hypnosis-Hypnotherapy) 
(ขณะนี้สามารถเรียนจากวิดีโอที่บันทึกไว้)

     ดำเนินการสอนและฝึกอบรมโดย

     1) อ.นัญนิภาณัฐ จีรานุโกศล  NLP, EFT, C.Ht.  
     นักพูดพัฒนาศักยภาพ.พลังจิตใต้สำนึก นักปลุกพลัง นักสั่งจิตบำบัด

     2)  อ.ปนัดดา วิรัชนิดากุล  NLP, EFT, C,Ht., APLRT 
     นักโปรแกรมจิตบำบัดและพัฒนาศักยภาพมนุษย์แบบองค์รวม 

 อัตราค่าคอร์สเรียนออนไลน์ :  2,990 บ. (พร้อมรับใบประกาศนียบัตรรับรอง)

       อัตราค่าคอร์สเรียนออนไลน์ :  2,990 บ. (พร้อมรับใบประกาศนียบัตรรับรอง)

      ***หมายเหตุ  ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกภาคปฎิบัตินอกสถานที่อีก 1 วัน การสมัครเรียน โปรดระบุ คอร์ส และชื่อของอาจารย์ผู้สอนด้วยครับ

 


คอร์สเรียนออนไลน์ หลักสูตร Certified NLP Practitioner (เทียบเท่า NLP ระดับชั้นกลาง)  ใช้เวลาเรียนประมาณ 12 ชั่วโมง

(ขณะนี้สามารถเรียนจากวิดีโอย้อนหลังที่บันทึกไว้)

     ดำเนินการสอนและฝึกอบรมโดย
     ดร.พิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ 
     Ph.D., NLP, C.Ht., AI NLP Master Coach
     ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กรและวิทยากรนักพัฒนาศักยภาพบุคคล

     อัตราค่าคอร์สเรียนออนไลน์ :  2,990 บ.  (พร้อมรับใบประกาศนียบัตรรับรอง)


คอร์สเรียนออนไลน์ หลักสูตร Certified NLP Master Practitioner (เทียบเท่า NLP ชั้นสูงในหลักสูตรเดิม) ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง

(ขณะนี้สามารถเรียนจากวิดีโอย้อนหลังที่บันทึกไว้)

ดำเนินการสอนโดย
ดร.พิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ
Ph.D., NLP, C.Ht., AI NLP Master Coach, Certified Coach Napoleon Hill (CCNH)
ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กรและวิทยากรนักพัฒนาศักยภาพบุคคล

อัตราค่าคอร์สเรียนออนไลน์ :  5,990 (9,990) บ.  (พร้อมรับใบประกาศนียบัตรรับรอง)
*** คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม : เป็นผู้จบหลักสูตร NLP Practitioner หรือ หลักสูตร NLP ระดับชั้นกลาง (ในหลักสูตรเดิม)


 

          สำหรับคอร์สที่ยังไม่ได้ประกาศกำหนดวัน ขอให้ท่านที่มีความสนใจ และประสงค์ที่จะรับการเรียนรู้ ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆของศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึก  กรุณาแจ้งความประสงค์โดยกรอกใบสมัครเรียน คอร์สที่ท่านต้องการที่จะเรียนไว้ก่อนที่ในเว็บไซต์นี้ (บนเมนู "สมัครอบรม" ด้านบนของเว็บไซต์ครับ) และทำการโอนเงินเพื่อจอง สำรองที่เรียนไว้ (จำนวนเงิน 1,000.-บาท/คอร์ส) เมื่อมีจำนวนผู้สมัครเรียนพอสมควร ที่สามารถเปิดคอร์สสอนได้ ทางศูนย์ฯจะทำการแจ้งให้ท่านทราบกำหนดการเปิดสอน (ตามช่องทางติดต่อที่ท่านได้แจ้งไว้ในใบสมัคร) เป็นเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อให้ท่านได้เตรียมตัวพร้อม สำหรับการวางแผนเดินทางมาเรียน ทั้งนี้เพื่อให้สะดวกสำหรับการจัดการของทุกฝ่ายครับ  

  
*** หลังจากกรอกใบสมัคร คอร์สเรียนที่ท่านต้องการเรียนในเว็บเรียบร้อยแล้ว กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียน หรือค่าสำรองที่เรียน จำนวน 1,000.- บาท เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา สะพานใหม่ดอนเมือง เลขที่ 0222-611-026  ชื่อ นายวศิน สายสนิท 

*** แล้วแจ้งยืนยันการโอนเงินพร้อมถ่ายสลิปที่โอนเงินส่งไปที่ Line ID: wanna1453 , โทร. 065-5391453 , Email: hypnoticquality@gmail.com

 

อัตราค่าเรียน ฝึกอบรม ในคอร์สต่างๆ ที่ศูนย์ฯเปิดทำการสอน
 
 
คอร์สเรียน เวลาเรียน สถานที่ อัตราค่าเรียน
พลังจิตใต้สำนึก ระดับต้น  
( Basic Hypnosis-Hypnotherapy )
2 วัน ห้องประชุม 7,000.-
พลังจิตใต้สำนึก ระดับกลาง   
( Intermediate Hypnosis-Hypnotherapy )
3 วัน ห้องประชุม 10,000.-
พลังจิตใต้สำนึก ระดับสูง  
( Advanced Hypnosis-Hypnotherapy )
4 วัน รีสอร์ท 16,000.-
NLP ระดับชั้นต้น 
(Basic Neuro Linguistic Programming)
2 วัน ห้องประชุม 7,000.-
NLP ระดับชั้นกลาง 
(Intermediate Neuro Linguistic Programming)
3 วัน ห้องประชุม 10,000.-
NLP ระดับชั้นสูง
(Advanced Neuro Linguistic Programming)
4 วัน ห้องประชุม 15,000.-
Certified NLP Practitioner
(Neuro Linguistic Programming Practitioner)
4 วัน ห้องประชุม 15,000.-
Certified NLP Master Practitioner
(Neuro Linguistic Programming Master Practitioner)
6 วัน ห้องประชุม 24,000.-
เทคนิค EFT (Emotional Freedom Technique) 2 วัน ห้องประชุม 7,000.-
พลังจิตใต้สำนึก สำหรับเยาวชน (อายุ 11-18 ปี)
 ( Basic Hypno-NLP for Youth )
2 วัน ห้องประชุม 5,000.-
  
 
*** วิทยากร จะมีจำนวน 2-4 ท่าน ในแต่ละคอร์ส เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะได้อย่างเต็มที่ เต็มประสิทธิภาพจากความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษของวิทยากรแต่ละท่าน 

***คอร์สระดับชั้นต้น เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ส่วนการสมัครเรียนในคอร์สระดับกลางและระดับสูง ต้องผ่านคอร์สการเรียนตามลำดับชั้นมาก่อนแล้วเท่านั้น แต่หากท่านเคยเรียนมาจากสถาบันอื่น ต้องส่งเอกสารใบรับรองมาให้ประกอบการพิจารณาด้วยครับ

 
 ทางศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากร วันและสถานที่ จัดการเรียนการฝึกอบรม ให้อยู่ในคุณภาพระดับเดียวกันตามที่ประกาศไว้ ได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครเรียนได้รับทราบล่วงหน้า ค่าจองและค่าอบรมที่ชำระแล้วไม่สามารถขอคืนได้ หากมีความจำเป็น ผู้สมัครสามารถขอเลื่อนไปเข้าเรียนในครั้งต่อๆไปได้ และหากภายใน 3 เดือนหลังจากที่ผู้สมัครเรียนชำระเงินจองไว้แล้ว แต่ทางศูนย์ฯไม่อาจจะเปิดคอร์สเรียนนั้นได้ จะคืนเงินจองให้เต็มจำนวน
 
*** รายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปบริจาคให้มูลนิธิการกุศล และสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า ผู้พิการด้อยโอกาส ต่างๆ ***

 

    พึงระลึกอยู่เสมอว่า   คนเรียนน้อย รู้มากไม่มี  คนที่เรียนมาก  รู้น้อยไม่มี  ยิ่งเรียนมาก  ย่อมรู้มาก  ทำให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น  มีคุณภาพและคุณค่าชีวิตสูงขึ้น  มีค่าตัวสูงขึ้น  มีประสบการณ์จากการเรียนรู้มากขึ้น   ไม่ต้องคอยแสวงหาโอกาส  แต่โอกาสจะวิ่งเข้ามาหาคุณ เส้นทางกว้างไกล ทำให้ใคร ๆ ก็อยากจะจ้างบุคคล ที่มีความรู้ความสามารถนมากเช่นคุณ เมื่ออายุมากขึ้น วัยสูงขึ้น  ทำให้เวลาของชีวิตที่เหลือ  ลดน้อยลง  คุณจะปล่อยให้อายุและวัยสูงขึ้นโดยไม่ คิดสร้างชีวิตของคุณให้มีคุณค่ามากขึ้นไปตามวัยของคุณที่สูงขึ้นด้วยหรือ  “สุขภาพที่ดี  ดีกว่ามีทรัพย์”  Good Health is Better Than Riches

         จงทำช่วงวัยของชีวิตของคุณที่เหลืออยู่นี้  ให้เป็นช่วงวัยของชีวิตของคุณที่ดีที่สุด ให้มีความสงบ  ความสุขและสันติสุขให้จงได้
 
 
ขอให้คุณเลือกเส้นทางชีวิตได้อย่างประสบความสำเร็จ
 
อ. ดร. บุญเลิศ สายสนิท
 
 
Visitors: 2,874,350