หลักสูตร พลังจิตใต้สำนึก ระดับชั้นต้น

หลักสูตร พลังจิตใต้สำนึก ระดับชั้นต้น

Basic Hypnosis-Hypnotherapy Training Course

เพื่อการบำบัดแก้ปัญหาสุขภาพ จิตและกาย  และพัฒนาศักยภาพชีวิตสู่ความสำเร็จ

หัวข้อการฝึกอบรม มีดังนี้

 1. ทำความเข้าใจกับเรื่อง “การสั่งจิต กับ การสะกดจิต”
 2. ประวัติการสั่งจิต
 3. จิตและคลื่นสมอง
 4. จิตสำนึก
 5. จิตใต้สำนึก
 6. สิ่งที่จำเป็นต้องรู้ก่อนสั่งจิตตนเอง
 7. วิธีการหายใจที่ถูกต้อง หายใจคลายเครียดและบำบัดโลก
 8. วิธีการผ่อนคลายก่อนการสั่งจิต
 9. วิธีการจูงจิตเข้าสู่ภวังค์
10. วิธืการจูงจิตและสั่งจิตเพื่อการทดสอบ
11. วิธีการสั่งจิตบำบัดผู้ป่วยหรือผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิตและกาย
12. เทคนิคการสั่งจิตที่ไม่ใช้คำพูดออกเสียง
13. วิธีการสั่งจิตตนเอง
14. วิธีการสั่งจิตผู้อื่น
15. วิธีการสั่งจิตเพิ่มความเชื่อมั่นให้ตนเอง
16. วิธีสร้างจินตภาพหรือจินตนาการเพื่อสุขภาพหรือเพื่อธุรกิจการงาน
17. วิธีสร้างจินตนาการเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้


18. ฝึกภาคปฏิบัติการสั่งจิตตนเองและผู้อื่น  ซึ่งทุกคนต้องทำได้
19. ฝึกภาคปฏิบัติส่งพลังคลื่นจิตแม่เหล็กดึงดูดระหว่างกันอย่างสัมผัสได้
20. ฝึกเขียนคำสั่งจิต เพื่อบำบัดหรือแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งของตนเองหรือของบุคคลในครอบครัว

 ค่าลงทะเบียนเรียนท่านละ       บาท  ระยะเวลาเรียน 2 วัน รวมค่าเอกสาร ตำราเรียน อาหารเที่ยงบุฟเฟ่ต์  ของว่างเบรค 2 ช่วงเช้า-บ่าย  ตำราเรียนและประกาศนียบัตรมีค่ารับรองสวยงามเป็นเกียรติ์
สถานที่จัด:  ห้องจัดประชุมสัมมนา 


Visitors: 2,874,345