หลักสูตร พลังจิตใต้สำนึก ระดับชั้นกลาง

หลักสูตร พลังจิตใต้สำนึก ระดับชั้นกลาง

Intermediate Hypnosis-Hypnotherapy Training Course

เหมาะกับผู้ที่ต้องการ เตรียมตัว เพื่อเป็น “นักสั่งจิตบำบัด แก้ไขปัญหาชีวิต  สุขภาพจิตและกาย”  ของตนเอง บุคคลในครอบครัว และผู้อื่นและทำธุรกิจ

หัวข้อในการฝึกอบรม 

 1. ทบทวนหลักการสั่งจิตบำบัดตนเองและผู้อื่น
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกที่มีผลกระทบต่อสุขภาพจิตและร่างกาย
 3. สมาคมทางการแพทย์อเมริกันและสมาคมการแพทย์อังกฤษยอมรับวิชาการสะกดจิตบำบัด
 4. เทคนิคช่วยให้ผ่อนคลายได้เร็ว
 5. พลังปราณนำมาใช้ประกอบการสั่งจิตบำบัดได้อย่างไร
 6. วิธีการจูงจิต เพื่อการสั่งจิตบำบัดและแก้ปัญหาชีวิต-จิตและร่างกาย
 7. การทำสมาธิปรกติ กับการสั่งจิตสมาธิอย่างไหนจะเข้าสมาธิได้เร็วกว่ากัน
 8. วิธีใช้พลังจักรวาลบำบัด กับ วิธีสั่งจิตบำบัด ให้ผลแตกต่างกันอย่างไร
 9. พลังสมาธิบำบัด กับ พลังจิตใต้สำนึกบำบัดต่างกันอย่างไร
10. จะทำอย่างไรกับการถูกสภาวะสิ่งแวดล้อมสั่งจิตเราโดยไม่รู้ตัว
11. วิธีสั่งจิตแบบอัตโนมัติ “ 2-3 ชั้น” เข้าสู่ภวังค์ได้เร็วและลึกนั้นทำอย่างไร เปิดเผยที่นี่เท่านั้น


12. หลักการสังเกตดูว่า ผู้รับการจูงจิตเข้าสู่ภวังค์ตื้นหรือลึก แล้วหรือยังเพื่อบำบัด
13. การสร้างคำสั่งจิตเพื่อการแก้ปัญหา และการบำบัดแก้ปัญหาชีวิตเรื่องต่าง ๆ
14. ไม่ควรสั่งจิตบำบัดให้แก่บุคคลประเภทใดบ้าง  และเพราะเหตุใด
15. คำถามเกี่ยวกับการสั่งจิต ที่มักจะพบบ่อย ๆ  ท่านควรทราบวิธีตอบที่ถูกต้อง
16. การทดสอบก่อนการสั่งจิตบำบัดหรือแก้ปัญหา  นั้นทำอย่างไร  ที่นี่เปิดเผย
17. ควรสั่งจิตให้กับตนเอง ควรสั่งจิตในเรื่องใดบ้าง
18. วิธีอัดเทปคำสั่งจิตของตนเอง ฟังเอง ให้ประสบความสำเร็จนั้นทำอย่างไร
19. การฝึกปฏิบัติ  การทดสอบ และการสาธิต อย่างมีประสิทธิภาพ

20. สร้างความเชื่อมั่นด้วย  “การบิดช้อน” โดยไม่ใช้กำลัง 

ค่าลงทะเบียนเรียนท่านละ          บาท  ระยะเวลาเรียน 3 วัน รวมค่าเอกสาร ตำราเรียน อาหารเที่ยงบุฟเฟ่ต์  ของว่างเบรค 2 ช่วงเช้า-บ่าย  ตำราเรียนและประกาศนียบัตรมีค่ารับรองสวยงามเป็นเกียรติ์
สถานที่จัด:  ห้องจัดประชุมสัมมนา 

Visitors: 2,874,352