ภาพการฝึกอบรมที่ผ่านมา

รวมภาพบรรยากาศการเรียน และการฝึกอบรมที่ผ่านมา

( คลิกที่แต่ละคอร์สเพื่อเปิดดูภาพ )

คอร์ส ฝึกอบรม EFT วันที่ 19-20 ธันวาคม 2563

คอร์ส ฝึกอบรม พลังจิตฯ ชั้นต้น วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563

คอร์ส ฝึกอบรม นักสั่งจิตมืออาชีพ วันที่ 16-17 และ 23-24 พฤศจิกายน 2562

คอร์ส ฝึกอบรม NLP Practitioner วันที่ 28-29 กันยายน และ 5-6 ตุลาคม 2562   

คอร์ส ฝึกอบรม พลังจิตฯ ชั้นสูง วันที่ 5-8 กันยายน 2562

คอร์ส ฝึกอบรม พลังจิตฯ ชั้นกลาง วันที่ 27-29 กรกฏาคม 2562   

คอร์ส ฝึกอบรม พลังจิตฯ ชั้นต้น วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562   

คอร์ส ฝึกอบรม พลังจิตใต้สำนึกเยาวชน วันที่ 20-21 เมษายน 2562  

คอร์ส ฝึกอบรม พลังจิตฯ ชั้นต้น วันที่ 6-7 เมษายน 2562   

คอร์ส ฝึกอบรม NLP ชั้นต้น วันที่ 26-27 มกราคม 2562  

คอร์ส ฝึกอบรม พลังจิตฯ ชั้นต้น วันที่ 12-13 มกราคม 2562  

คอร์ส ฝึกอบรม พลังจิตฯชั้นต้น วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2561   

คอร์ส ฝึกอบรม Basic NLP Training 14-15 July 2018    

คอร์ส ฝึกอบรม NLP ชั้นต้น วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560  

คอร์ส ฝึกอบรม พลังจิตฯ ชั้นต้น วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560  

คอร์ส ฝึกอบรม พลังจิตฯ ชั้นต้น วันที่ 9-10 กันยายน 2560  

คอร์ส ฝึกอบรม NLP ชั้นต้น วันที่ 22-23 กรกฏาคม 2560  

คอร์ส ฝึกอบรม พลังจิตฯ ชั้นสูง วันที่ 8-11 กรกฏาคม 2560 

ภาพการฝึกอบรมพลังจิตฯ เยาวชนโรงเรียนเลยพิทยาคม วันที่ 10-11 มิถุนายน 2560  

คอร์ส ฝึกอบรมพลังจิตฯ ชั้นกลางวันที่ 2-4 มิถุนายน 2560  

คอร์ส ฝึกอบรมพลังจิตฯ ชั้นต้นวันที่13-14พฤษภาคม2560 

คอร์ส ฝึกอบรมพลังจิตฯ เยาวชน วันที่ 29-30 เมษายน 2560 

คอร์ส ฝึกอบรม พลังจิตฯ ชั้นกลาง วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2560  

คอร์ส ฝึกอบรม NLP ชั้นต้น วันที่14-15 มกราคม 2560

คอร์ส ฝึกอบรมพลังจิตฯ ชั้นต้น วันที่ 11-12 ธันวาคม 255

คอร์ส ฝึกอบรม NLP ชั้นต้น วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559  

คอร์ส ฝึกอบรมพลังจิตใต้ฯ เยาวชนวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2559  

คอร์ส ฝึกอบรมพลังจิตฯ ชั้นต้นวันที่ 23-24 ตุลาคม 2559  

คอร์ส ฝึกอบรม NLP ชั้นสูง วันที่ 22-25 กันยายน 2559  

คอร์ส ฝึกอบรม NLP ชั้นกลาง ที่ บริษัท ไอมีเดีย อินโนเวชั่น วันที่ 30-31 สิงหาคมและ 1 กันยายน 2559  

คอร์ส ฝึกอบรม NLP ชั้นต้น ที่ บริษัท ไอมีเดีย อินโนเวชั่น วันที่ 23-24 สิงหาคม 2559 

คอร์ส ฝึกอบรมพลังจิตฯ ชั้นสูง วันที่ 12-15 สิงหาคม 2559  (ภาพชุดที่1)   (ภาพชุดที่2

คอร์ส ฝึกอบรมพลังจิตฯ ชั้นกลาง (รอบพิเศษ) วันที่ 5-7 สิงหาคม 2559  

คอร์ส ฝึกอบรม NLP ชั้นต้น ที่ บริษัท ไอมีเดีย อินโนเวชั่น วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2559  

คอร์ส ฝึกอบรม NLP ชั้นกลาง วันที่ 1-3 กรกฏาคม 2559 

คอร์ส ฝึกอบรม พลังจิตฯ ชั้นกลาง วันที่ 24-26 มิถุนายน 2559  

คอร์ส ฝึกอบรม NLP ระดับชั้นต้น วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559

คอร์ส ฝึกอบรม NLP ระดับชั้นต้น วันที่ 26-27 มีนาคม 255

คอร์ส ฝึกอบรมพลังจิตฯ ชั้นต้น วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2559  

คอร์ส ฝึกอบรม NLP ระดับชั้นสูง เมื่อวันที่ 28-31 มกราคม 2559  

คอร์ส ฝึกอบรม NLP ระดับชั้นกลาง เมื่อวันที่ 5-7 ธันวาคม 2558 ชุดที่2  

คอร์ส ฝึกอบรม NLP ระดับชั้นกลาง เมื่อวันที่ 5-7 ธันวาคม 2558  

คอร์ส ฝึกอบรม NLP ระดับชั้นต้น เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2558 

คอร์ส ฝึกอบรม NLP ระดับชั้นต้น เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2558  

คอร์ส ฝึกอบรมพลังจิตฯ ชั้นสูง วันที่ 6-9 สิงหาคม 2558 

คอร์ส ฝึกอบรมพลังจิตฯ ชั้นกลาง วันที่ 26-28 มิถุนายน 2558 

คอร์ส ฝึกอบรมพลังจิตฯ ชั้นต้น วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2558 

คอร์ส ฝึกอบรมพลังจิตฯ ชั้นกลาง วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2558 

คอร์ส ฝึกอบรมพลังจิตฯ ชั้นต้น วันที่ 28-29 มีนาคม 2558 

คอร์ส ฝึกอบรมพลังจิตฯ ชั้นสูง ที่วังยางรีสอร์ทฯ วันที่ 23-26 ต.ค. 2557 

คอร์ส ฝึกอบรมพลังจิตฯ ชั้นสูง ที่วังยางรีสอร์ทฯ วันที่ 23-26 ต.ค. 2557

คอร์สฝึกอบรม Past Life Regreeion Therapy Training เมื่อวันที่ 5-7 เมษายน 2557 

คอร์ส ฝึกอบรมพลังจิตฯ ชั้นสูง ที่วังยางรีสอร์ทฯ วันที่ 19-22 ต.ค. 2556

ภาพบรรยากาศการอบรม ผู้แทนจำหน่ายแอมเวย์ วันที่ 7 กันยายน 2556 

 

 

Visitors: 2,875,531