คอร์สเรียนออนไลน์หลักสูตร Certified NLP Master Practitioner Training Course

รหัสสินค้า : TR-05


คอร์สเรียนออนไลน์ หลักสูตร Certified NLP Master Practitioner

เริ่มเรียนสด วันเสาร์ที่ 5 กันยายน ถึง วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 63 (เรียนเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์)


ดำเนินการสอนโดย

ดร.พิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ  

Ph.D., NLP, C.Ht., AI NLP Master Coach, Certified Coach Napoleon Hill (CCNH)

ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กรและวิทยากรนักพัฒนาศักยภาพบุคคล


เรียนทั้งหมด10 วันๆละ 3 ชม. รวม 30 ชม.

เรียนทุกวันเสาร์-อาทิตย์

(วันที่เรียน 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 ก.ย. และ 3, 4 ต.ค. 63)


ค่าลงทะเบียนท่านละ 9,990 บาท (พร้อมรับใบประกาศนียบัตร)

*** คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม : เป็นผู้จบหลักสูตร NLP Practitioner หรือ หลักสูตร NLP ระดับชั้นกลาง (ในหลักสูตรเดิม)

จำนวน
9,990.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 2,799,213