คอร์ส ฝึกอบรมหลักสูตร EFT ( Emotional Freedom Technique ) 2 วัน

รหัสสินค้า : TR-07

คอร์ส ฝึกอบรมหลักสูตร EFT ( Emotional Freedom Technique )

ระยะเวลา 2 วัน 

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 14-15 มีนาคม 2563 


ดำเนินการสอนและฝึกอบรมโดย...

  อ.ปนัดดา วิรัชนิดากุล  NLP, EFT, C.Ht., APLRT

  นักโปรแกรมจิตบำบัดและพัฒนาศักยภาพมนุษย์แบบองค์รวม

  อ.ธนกร โชติธรรมธนากร  C.Ht, EFT., M.Ht,, M.QEM

  ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาด้านการบำบัด และพัฒนาศักยภาพชีวิตระดับจิตใต้สำนึกแบบองค์รวม


  ลงทะเบียน ด่วน ! ...รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่าน ภายในวันที่ 28 ก.พ. 63 นี้เท่านั้น

  ค่าลงทะเบียนท่านละ 6,000 บาท  รวม ค่าเอกสาร ตำราเรียน อาหารเที่ยงบุฟเฟต์ ของว่างช่วงเบรค 2 ช่วงเช้า-บ่าย และประกาศนียบัตรรับรองที่มีค่าสวยงามเป็นเกียรติ 

สถานที่จัด : ห้องจัดประชุม โรงแรมกานต์มณี พาเลซ ถ.ประดิพัทธ์ (สะพานควาย) เขตพญาไท กรุงเทพฯ

จำนวน
5,500.00 บาท
6,000.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 2,777,837