หลักสูตร ฝึกอบรมนักสั่งจิตบำบัดมืออาชีพ

คอร์สเรียน นักสั่งจิตบำบัดมืออาชีพ

"Professional Hypnotherapist Course"   4 วัน 


3 ความพร้อมของนักสั่งจิตบำบัด ที่ต้องรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติจริง(สอบจริง)...

1) องค์ความรู้ด้านการสั่งจิตบำบัด >> 2 Way Communication, 15 ชุดคำถามของ Dr.Milton H.

Erickson, การเข้าสู่ภวังค์ลึกแบบผสมผสาน, การสร้างสัมพันธ์กับผู้รับการบำบัดและอื่นๆ

2) ศักยภาพภายใน>> ปลดล็อคจิต สู่การเป็นนักสั่งจิตบำบัดมืออาชีพ, ค้นหาความเป็นตัวคุณ(Who are

you?) และ พัฒนาจักระ เชื่อมต่อคุรุภายใน เป็นต้น

3) สถานที่บำบัด >> ความพร้อมของสถานที่และตัวผู้บำบัด องค์ประกอบสำคัญอื่น ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ

พลาดไม่ได้กับสิ่งที่คุณจะได้รับ

-12 หัวข้อกับ180 สคลิปคำสั่งจิต
- สอบผ่านแล้วได้ขึ้นทะเบียน "นักสั่งจิตบำบัดมืออาชีพ รุ่น1" ในหน้าเว็ปของศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึก"
- สิทธิประโยชน์อื่นแจ้งเฉพาะในคลาสเรียนเท่านั้น

*** คุณสมบัติผู้เข้าอบรม เป็นผู้ที่เรียนจบหลักสูตร พลังจิตใต้สำนึกชั้นสูง จากศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึกมาแล้วเท่านั้น

ค่าลงทะเบียน          บาท ต่อท่าน ( รวมอาหารกลางวัน1มื้อ และอาหารว่าง2มื้อ เอกสารประกอบการอบรม และเคสบำบัดจริง1เคส โดยทางศูนย์ฯจะจัดหาผู้ที่ประสงค์จะรับการบำบัดมาให้ปฎิบัติจริง)


Visitors: 2,874,347