คอร์ส ฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึก ระดับชั้นกลาง

รหัสสินค้า : TR-02

คอร์ส ฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึก ระดับชั้นกลาง 3 วัน (ฺIntermediate Hypnotherapy Training Course)

ระยะเวลาเรียน 3 วัน


ว้นเสาร์-อาทิตย์-จันทร์ที่ 9-10-11 พฤษภาคม 2563

 เวลา 9.00 - 16.30 น.

ตามแนวหลักสูตรการฝึกอบรมของ อ.ดร.บุญเลิศ สายสนิท 


ดำเนินการสอนและฝึกอบรมโดย


อ.ปนัดดา วิรัชนิดากุล  NLP, EFT, C.Ht., APLRT

นักโปรแกรมจิตบำบัดและพัฒนาศักยภาพมนุษย์แบบองค์รวม


อ. ธรรมราช วงค์สุยะ  NLP, EFT, C.Ht., MHT, PLRT

นักสั่งจิตบำบัดพัฒนาศักยภาพมนุษย์


*** เปิดรับสมัครและรับการชำระเงินตั้งแต่บัดนี้ ถึงภายในวันที่ 10 เม.ย. 2563 นี้เท่านั้น

สถานที่จัด :  โรงแรมกานต์มณี พาเลซ ซ.ประดิพัทธ์ 15 ถ.ประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 

จำนวน
8,000.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 2,782,348